Solcelle- og solfangeranlæg

Her finder du information om, hvad du skal være opmærksom på ved opsætning af solcelle- og solfangeranlæg.

Opsætning af solceller på taget af enfamiliehuse kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse, men bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 og bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter skal overholdes. Hvis der er tale om erhvervsbyggeri eller anlæg på terræn skal der ansøges om byggetilladelse.

Her kan du finde et oversigtsdiagram over solceller, som guider dig igennem om du skal søge tilladelse til at opsætte solceller.

Tryk på billedet i højre side med teksten "Solcelleguide". Her kan du se, om du skal sende en ansøgning til os, inden du opsætter dit solcelleanlæg. Du kan også se oversigten ved at trykke herunder.

Guide over solceller.

Som bilag til solcelleoversigten finder du en tjekliste til solceller samt en tegning med eksempel i højre side under "download", eller ved at trykke herunder.

Tjekliste til solceller.

Hvis der er en lokalplan, partiel byplanvedtægt eller deklaration for området, skal bestemmelserne i disse overholdes.

Du kan fremsøge lokalplaner og byplanvedtægter ved at trykke på billedet i højre side med teksten "kort via GIS".

I Bygningsreglement 15, kapitel 2, er angivet maksimal højde og afstand i forhold til naboskel. De tekniske bestemmelser kan du finde i reglementets kapitel 8.6.1 og 8.6.3. Du kan finde reglementet på www.bygningsreglement.dk.

Hvis du ikke opsætter anlægget på taget af enfamiliehuset, men fx. på carporten skal du kontakte kommunen. 

Inden man går i gang med at installere et solcelle- eller solfangeranlæg, skal man undersøge bestemmelser i gældende bygningsreglement i forhold til bygningers højde og det skrå højdegrænseplan mod skel og nabo. Hvis bygningsreglementets afstands- og højdekrav ikke er overholdt skal der søges om tilladelse i kommunen.

Du skal endvidere være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende reflekser for dine naboer, mv.

Et solcelle- eller solfangeranlæg på enfamiliehuse kræver ikke tilladelse fra kommunen, Men du skal være opmærksom på, at der kan være lokale bestemmelser, der kan forhindre dette.

Det kan være:

  • Byplanvedtægter
  • Lokalplaner
  • Deklarationer (findes på www.tinglysning.dk)
  • Grundejerforeningsvedtægter
  • Fredet eller bevaringsværdig bygning

I mange lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser vedrørende bygningers ydre. Bestemmelserne kan angive fx farve, materiale, hældning af tagkonstruktion, blankhed og lignende.

Hvis etablering af anlægget er i strid med ovennævnte regler, skal man søge kommunen om dispensation, inden man påbegynder arbejdet.

Når anlægget er opsat bedes du fremsende redegørelse for anlæggets størrelse (antal og m²) og ydelse til BBR på bbrteam@greve.dk.

Når du bygger hus i dag, skal der udføres en energirammeberegning. En energirammeberegning angiver hvor stort husets behov må være for tilført energi. I det regnskab virker solceller positivt på resultatet af den samlede energirammeberegning.

Hvis du er interesseret i at læse mere om solceller kan du finder flere oplysninger under læs mere.

Sidst opdateret: 03. august 2016   |   Kommentar til sideansvarlig

Kontakt

Byg
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 97 97Send Digital Post

Spørgsmål og svar

Solceller er de senere år blevet økonomiske rentable for private. Dels er anlægsprisen faldet og dels støttes el fra små solceller med en særlig ordning, hvor den producerede strøm indenfor et kalenderår kan trækkes fra husstandens årsforbrug af el. Dette kaldes også ”nettomåleordningen”. Solcelleanlæg må max. være på 6 kW pr. husstand for at hører under nettomåleordningen.