Kriterier for anvist bolig via boligselskaber

Boligselskabet udlejer op til 65 % af de ledigblevne boliger til boligsøgende på ventelisten efter følgende særlige kriterier, jf. Lov om almene boliger § 60

1. Boligsøgende med bopæl i Greve Kommune, som har ændret boligbehov

  • Samlivsophør, hvor der er børn under 18 år. Den ene voksne hjælpes til bolig med henblik på, at forældrene har mulighed for at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante nærmiljø som muligt.
  • Unge som ønsker at flytte hjemmefra eller nærmere uddannelsessted eller arbejde.
  • Ældre over 55 år og/eller handicappede, som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre. I Gersagerparken og andre Boligselskabers afdelinger kan enlige anvises en 3 rums bolig og par en 4 rums bolig.

2. Boligsøgende med særlig tilknytning til Greve Kommune, for eksempel har boet i kommunen tidligere eller har børn eller forældre i kommunen

  • Unge, som ønsker at flytte tættere på uddannelsesinstitution i regionen (fortrinsvis Roskilde og Københavns amter samt Frederiksberg og Københavns Kommuner).
  • Familier, hvor alle voksne har fast tilknytning til arbejdsmarkedet og minimum en af de voksne har arbejde i regionen (fortrinsvis Roskilde og Københavns amter samt Frederiksberg og Københavns Kommuner).

3. Udenbys- og indenbys boligsøgende

  • Som generelt kan medvirke til at styrke beboersammensætningen ved at have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.


Det forudsættes både under punkt 2 og 3, at borgerne i øvrigt har et fast stabilt boligmønster. Årsagen til et eventuelt hyppigt flyttemønster vurderes konkret. Hvis et hyppigt flyttemønster for eksempel skyldes flytninger som følge af ansættelser i særlige jobs, betragtes forudsætningen som opfyldt.

Boligsøgende med behov nævnt under punkt 1 og 2 prioriteres forud for punkt 3. Boligselskaberne kan alternativt vælge at fordele ledige boliger med 1/3 til hver af punkterne 1, 2 og 3. Rækkefølgen er desuden prioriteret således, at udlejning efter de særlige kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, dog således at beboersammensætningen lokalt søges styrket, så borgere har gensidig glæde af hinandens naboskab.

Se aftaler om boliganvisning mellem Greve Kommune og boligselskaberne

Sidst opdateret: 12. december 2016   |   Kommentar til sideansvarlig

Kontakt

Boliganvisning
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 97 97Send Digital Post

Joan Blichfeldt
43 97 97 97