Badevand

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 94 48
Send Digital Post

Der er fem områder på stranden i Greve Kommune, der egner sig til badning. Her på siden kan du finde oplysninger om forholdene på de fem stande

Badevandet måles på en karakterskala gående fra udmærket over god og tilfredsstillende til ringe. Ved karakteren ringe frarådes badning. Karakteren udmåles på baggrund af prøver fra de sidste fire år.

Det bedste badevand finder du normalt ved stranden i Hundige Strandpark (lige nord for Hundige Havn). Den har karakteren udmærket, som den har haft i mange år.

Strandene ved Mosede Fort, Karlstrup Strandpark (ud for Karlslunde Feriecenter), Greve Badehotel, Granhaugen (ud for Greve Centervej) får karakteren god for perioden 2012 til 2016.

Du bør ikke bade hvis:

  • Vi på hjemmesiden fraråder badning ved den pågældende kyst.
  • Hvis der er rødt flag på badebroer.
  • Der i medierne advares mod forurening med blå-grønalger eller furalger på kysterne langs Køge Bugt.
  • Skiltene med badevandsprofilen på stranden er udskiftet med en planche, der fraråder badning.
  • Vandet i øvrigt er plumret og du ikke kan se dine tæer når du står i vand til hofterne.
  • Hvis der har været særlig kraftig regn indenfor de seneste tre dage.
  • Hvis du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer og regnvandsledninger, som løber ud på stranden).

Badevandsprofiler

Du kan finde en profil for hver af de fem badestrandsområder i Greve Kommune under "Download" til højre på siden.

 

 

Sidst opdateret: 29. august 2016   |   Kommentar til sideansvarlig