Behandling

Gratis stof- og alkoholbehandling

Greve Rusmiddelcenter henvender sig til borgere med stof- og alkoholproblemer. Vi tilbyder gratis behandling til borgere over 18 år bosiddende i Greve Kommune.

Behandlingen skal ifølge behandlingsgarantien igangsættes senest 14 dage efter at du som borger har henvendt dig fysisk eller telefonisk med ønske om behandling.

Vi arbejder helhedsorienteret og har derfor ikke kun fokus på stof- eller alkoholproblemet, men også på eventuelle omkringliggende problemstillinger såsom økonomi, bolig, job, uddannelse m.m. Det helhedsorienterede arbejde foregår i tæt samarbejde med vores kommunale samarbejdspartnere, hvilket vi har rigtig gode erfaringer med. Ved alkoholbehandling er der mulighed for anonymitet.

Alle der henvender sig til Greve Rusmiddelcenter tages seriøst, bliver lyttet til og inddraget i behandlingsplanlægningen forud for opstart i behandling. Hvis du er uening i det konkrete behandlingstilbud, kan du, jævnfør lovgivningen, vælge at modtage behandling et andet sted efter eget valg (Frit valg). Dette gælder for behandlingstilbud af sammenlignelig karakter.

Vi har i Greve Rusmiddelcenter en forventning om at de borgere der vælger at søge behandling også er motiveret for forandring. Behandling i og gennem Greve Rusmiddelcenter er en hjælp til selvhjælp hvor det blandt andet handler om at lære at tage ansvar for eget liv og handlinger.

Du kan søge behandling uanset om du tidligere har været i behandling eller ej. Adgangen til behandling er den samme for alle uanset om man tidligere har taget tilbagefald eller om det er første gang man henvender sig.

Hvis dine problemer eller misbrug hovedsageligt omfatter medicin, skal du kontakte din praktiserende læge.

Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for vores tilbud inden for handicap- og socialområdet, herunder misbrugsområdet. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Byrådet og beskriver blandt andet, hvem der kan bruge vores tilbud samt indholdet i tilbuddene. Kvalitetsstandarderne ligger i højre side.

Lovgrundlag: Servicelovens §101 og Sundhedslovens §141 & §142

Sidst opdateret: 23. oktober 2014   |   Kommentar til sideansvarlig

Kontakt

Greve Rusmiddelcenter
Hundige Allé 11
2670 Greve
21 36 22 77

Akut

Ved akut opståede problemer med stof- og alkoholmisbrug (forgiftning, psykotiske tilstande m.m.) kan man henvende sig til Giftlinjen på 8212 1212, skadestuen eller kontakte alarmcentralen på telefonnummer 112.