Udvalgsarbejde ved lukning af Tjørnelyskolen

Arbejdet med at flytte Tjørnelyskolens elever og lærere er gået i gang.

Kontakt

Projektleder
Mette Hammer Sørensen
Rådhusholmen 10
2670 Greve

mha@greve.dk

Flere arbejdsudvalg planlægger, hvordan Tjørnelyskolens medarbejdere og elever bliver flyttet til andre skoler

Tjørnelyskolen skal lukkes i 2017. Elever og medarbejdere skal fortsætte deres skolegang og arbejdsliv på Hedelyskolen eller Krogårdskolen. Specialtilbuddet Tjørnelyklasserne vil få ny placering på Arenaskolen.

Sammenlægningen af Tjørnelyskolen med Hedelyskolen og Krogårdskolen samt flytningen af Tjørnelyklasserne bliver lige nu forberedt af både medarbejdere, elever, forældre, brugere og andre samarbejdspartnere i forskellige udvalg.

Udvalgene arbejder inden for rammerne af de administrative og politiske beslutninger, der er truffet og fortsat bliver truffet mens udvalgene arbejder.

Udvalgene har ingen selvstændig beslutningskompetence, men de rådgiver og kommer med deres anbefalinger til løsning af væsentlige delopgaver i forløbet.

I menuen til venstre kan du se de forskellige udvalg og læse deres dagsordener og referater i takt med deres arbejde.

Sidst opdateret: 07. april 2016   |   Kommentar til sideansvarlig