Byråd og udvalg

Byrådssalen

Kontakt

Center for Byråd & Borgerservice
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 97 97
byraadogledelse@greve.dk

Greve Byråd har 21 medlemmer, som repræsenterer borgerne i Greve Kommune. Byrådet er ansvarlig for drift og udvikling af Greve Kommune - herunder serviceringen af kommunens borgere.

Byrådet er valgt for fire år, 2014-2017, og seks partier er repræsenteret i Byrådet. Fordelingen af byrådsmedlemmer på partier er:

  • Socialdemokraterne (A) med 5 medlemmer
  • Det Konservative Folkeparti (C) med 2 medlemmer
  • Liberal Alliance (I) med 1 medlem
  • Dansk Folkeparti (O) med 3 medlemmer
  • Venstre (V) med 9 medlemmer
  • Enhedslisten (Ø) med 1 medlem

Greve Kommunes borgmester er Pernille Beckmann (V). Borgmesteren har den øverste politiske og administrative ledelse og er ansvarlig i forhold til Byrådet. Liselott Blixt (O) er 1. viceborgmester og Niclas Bekker Poulsen (A) er 2. viceborgmester.

Byrådet har organiseret arbejdet med et 
Økonomi- og Planudvalg

og seks stående udvalg:

Børne- og Ungeudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget 
Teknik- og Miljøudvalget
Trygheds- og Integrationsudvalget
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Det tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg ændrede 1. januar 2014 navn til Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. Og det tidligere ad hoc udvalg UG-Udvalget ændrede både navn og status og blev et stående udvalg med navnet Trygheds- og Integrationsudvalget.

Byrådet besluttede på mødet 28. april 2014 at nedlægge de to ad hoc udvalg, Klima- og Energipolitisk Udvalg fra 1. maj 2014 og Greve Midtby Udvalget fra 1. august 2014. Begge udvalg har refereret til Teknik- og Miljøudvalget, som efter nedlæggelserne overtager de to udvalgs sagsområder.

Greve Midtby Udvalget (nedlagt 1. august 2014)
Klima- og Energipolitisk Udvalg (nedlagt 1. maj 2014)

Byrådsmedlem Jan Wammen (V) udtrådte pr. 1. maj 2014 af Greve Byråd. Han blev erstattet af suppleant Lars Kilhof (V).

Sidst opdateret: 12. december 2016   |   Kommentar til sideansvarlig