Fejlmelding af vejbelysning

Greve Kommune har ansvaret for belysningsanlæggene på offentlige veje og stier samt enkelte private fællesveje og private fællesstier.

I Greve Kommune er der over 17.000 gadelamper og tunnelbelysning. Greve Kommune har hyret en ekstern entreprenør; Citelum Denmark A/S, til at drifte og vedligeholde belysningsanlæggene.

Ved fejlmelding af gadebelysning og tunnelbelysning kan Citelum kontaktes på:

  • Dagtimerne (8-16): E-mail: Driftgrev@citelum.dk Telefon: 87 36 28 47
  • Udenfor dagtimerne: Teknisk Hotline på telefon: 87 36 28 47

Du kan også benytte kortet "Giv os et praj".

Observerer du en fejl, hvor der er risiko for stød eller er hele områder uden lys, så kontakt Teknisk Hotline på telefon: 87 36 28 47.

Ønskes tilbagemelding når fejlen er udbedret, bedes dette oplyses til Citelum ved fejlmeldingen.

Ansøgning om belysning på private fællesveje og private fællesstier

Du skal henvende dig til Greve Kommune på vlm@greve.dk, hvis:

Du eller grundejerforeningen ønsker, at ansøge om selv at opsætte ny vej- eller stibelysning på jeres private fællesveje eller private fællesstier. Du eller grundejerforeningen ønsker at ændre på den eksisterende vej- eller stibelysning på jeres private fællesveje eller private fællesstier.

Din henvendelse skal indeholde en beskrivelse af det ønskede projekt, inkl. kortmateriale/skitse af ønskede placeringer for nye eller ændrede vej- eller stibelysning.

Greve Kommune udarbejder i samarbejde med Citelum et projekt og beregner anlægs- og driftsudgifterne for anlægget.

Kommunen betaler ikke ved anlæg af vejbelysning på de private fællesveje og private fællesstier.