Kørsel til fritidsaktiviteter, dagcenter og daghjem

Kørsel til fritidsaktiviteter (Handicapkørsel)

Er du svært bevægelseshæmmet og ude af stand til at benytte offentlig transport, og har du et ganghjælpemiddel som er bevilliget af Greve Kommune, har du mulighed for at søge om kørsel til fritidsaktiviteter.

Du skal visiteres til kørselsordningen, før du kan benytte den. Man bliver visiteret til denne kørselsordning via Borgerservice.

Bevillingen lyder på 104 enkelte ture hver 12. måned.

Der er brugerbetaling på denne service.

Kørsel til dagcenter

Hvis du ønsker at deltage i dagcentrets aktiviteter, og du ikke selv kan sørge for transport til dagcentret, kan du søge om kørsel til dertil. Du kan få bevilget kørsel til dagcenter to dage om ugen på hverdage til plejecentret i den del af kommunen, hvor du bor. Der er brugerbetaling på denne service.

Kørsel til daghjem

Er du visiteret til daghjem, og kan du ikke selv sørge for transport til daghjemmet, kan du søge om kørsel dertil. Du kan få bevilget kørsel til de dage, hvor du er visiteret til daghjem. Aftaler om dage og kørselstider tur/retur skal ske mellem dig og Daghjemmet. Der er brugerbetaling på denne service.

Det er visitationen, der vurderer, om du kan blive bevilget et daghjemsophold.

Individuel transport

Er du fysisk ikke i stand til at benytte offentlig transport, kan du søge om individuel transport inden for kommunens grænse. Du kan få bevilget individuel transport, hvis du går til en fast aktivitet. Kørslen kan bevilges op til to faste dage om ugen. Det er visitationen, der afgør, om du kan bevilges individuel transport. Forebyggelseskonsulenterne kan også bevilge individuel transport i forbindelse med forebyggende tilbud. Der er brugerbetaling på denne service.