Længes du efter jord under neglene? Så er en pensionisthave måske noget for dig.

I Hundigevænget 6 har kommunen 60 havestykker, der kan dyrkes som nyttehaver.

Pensionister har fortrinsret, men efterlønsmodtagere og andre borgere over 60 år kan komme i betragtning. Denne gruppe må højst benytte 20 af de 60 haver.

Det koster kr. 300,00 i brugerbetaling i 2018.

Information og ansøgning om haverne sker ved henvendelse til brugerrådsformanden eller på www.pensionisthaverne.dk