Er du borger i Greve Kommune, og har du behov for en ældrebolig? Så kan vi indstille dig til en bolig, hvis du opfylder bestemte krav. Læs her hvordan du skal forholde dig.

Hvad er en ældrebolig?

 • Et tilbud til borgere, som bor i en bolig, der er uhensigtsmæssigt indrettet og giver problemer med at fungere i hverdagen.
 • En bolig inden for et almennyttigt boligselskab.

Ældreboligerne i Greve Kommune er:

 • Fortrinsvis små 2-rums boliger på ca. 50 – 65 m2.
 • Placeret i stueplan eller i en ejendom med elevator. Der er ekstra brede døre, og der er som regel store badeværelser.
 • De fleste er beliggende i Hundige eller i Tune.

40 nye ældreboliger på vej i Hundige Øst

Greve Boligselskab opfører 40 nye ældreboliger på Frydenhøj Allé i Hundige Øst. Byggeriet står klar ved årsskiftet 2021/2022, så boligerne kan ikke søges endnu. Flere oplysninger kommer til, når tiden for åbning nærmer sig.

Greve Kommune anviser borgere med behov til de nye ældreboliger, på samme vilkår som de øvrige ældreboliger.

Man kan kun få en ældrebolig, hvis man er visiteret til det.

For at blive visiteret skal man ifølge almenboligloven have et særligt behov for en ældrebolig.

Det betyder, at man skal have:

 • svært ved at komme ind og ud af sin bolig.
 • svært ved at komme ud på badeværelset .
 • svært ved at komme omkring i boligen med hjælpemidler.
 • svært ved at komme op og ned af trapper, eller at der er uhensigtsmæssige niveauforskelle i boligen, som ikke kan udlignes.
 • og at tilstanden er stabil, og at alle behandlingsmuligheder er udtømt.
 • Boligskiftet i væsentlig grad forbedre borgerens samlede situation.
 • Boligskiftet give mulighed for, at man bedre kan bruge sine hjælpemidler.
 • Behovet for hjælp ikke kunne dækkes i den nuværende bolig.
 • Den nuværende bolig ikke kunne gøres egnet ved at ændre boligindretningen.

 

Hvis den nuværende bolig vurderes som egnet, er man som udgangspunkt ikke berettiget til en ældrebolig. Man er heller ikke berettiget til en ældrebolig, fordi man har nået en høj alder, hvis den nuværende bolig er sat til salg/allerede er solgt, hvis huset er for stort, eller man ikke længere kan passe haven.

Man kan søge om at få boligydelse, hvis man er visiteret til en ældrebolig. Hvor meget man kan få i boligydelse afhænger af:

 • Boligtype.
 • Boligens størrelse.
 • Huslejens størrelse.
 • Hvor mange der bor i boligen.
 • Indtægtens størrelse.

Pensionister har også mulighed for at søge varmetilskud. Læs mere på borger.dk

Ønsker man at flytte i en ældrebolig i en anden kommune, skal man først visiteres til boligen i Greve Kommune. Når man er visiteret til en ældrebolig i Greve Kommune, kan ansøgningen om ældrebolig sendes videre til den kommune, man ønsker at flytte til. Herefter vurderer den givne kommune, om man kan tildeles en ældrebolig her.

 • Man sender en ansøgning til Myndighedsfunktionen i Center for Sundhed og Pleje – Hjælpemiddelafsnittet.
 • En medarbejder i Myndighedsfunktionen vurderer, om man kan godkendes til en ældrebolig
 • Hvis ansøgningen bliver godkendt, bliver man optaget på venteliste. Når der bliver en bolig ledig, tilbydes boligen til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største behov for en anden bolig. Boligerne bliver altså ikke tilbudt efter anciennitet.
 • Man har ca. en uge til at beslutte, om man vil benytte sig at tilbuddet. Hvis man alligevel ikke ønsker den tilbudte bolig, vil man normalt blive slettet fra ventelisten, såfremt boligtilbuddet svarer til de oplyste ønsker.
 • Borgere, der allerede bor i en pleje- eller ældrebolig kan blive skrevet op til en anden pleje- eller ældrebolig – f.eks. hvis borgeren ikke trives i den tildelte bolig.

 

Den forventede sagsbehandlingstid er 8 uger.

Hvis man opfylder et af de ovenstående kriterier, kan man søge om en ældrebolig ved at udfylde ansøgningsskemaet eller ved at kontakte Visitationen i Center for Sundhed og Pleje.

Hvis man har fået afslag på en ansøgning om en ældrebolig, har man mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen skal sendes til Myndighedsfunktionen, som vurderer sagen igen. Hvis Myndighedsfunktionen fastholder sin oprindelige afgørelse, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.