Når du får brug for hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver i hjemmet eller behov for at få mad bragt ud, kan du ansøge om hjælp i hjemmet

Uanset hvor gammel du er, kan du opleve, at du ikke kan klare de daglige opgaver i hjemmet. Det kan skyldes fysisk eller psykisk sygdom. Det kan også være, at du har særlige sociale problemer, som gør det vanskeligt at stå op, komme i bad, ordne vask og indkøb eller lave mad til sig selv. Hvis det er tilfældet, kan du få hjælp til udvalgte opgaver.

Først og fremmest kan du få hjælp til at komme på benene igen og blive støttet i at klare sig selv og føre det liv, du ønsker, uden at være afhængig af andre.

Hvis behovet for hjælp opstår, kan du kontakte Visitationen.

I Visitationen arbejder medarbejderne med at vurdere borgeres behov for hjælp, og de træffer afgørelse om, hvilken hjælp, du som borger kan tildeles.

Hjælpen gives efter:

 • Servicelovens bestemmelser § 83 og § 83a
  (du kan finde serviceloven her)
 • Greve Kommunes kvalitetsstandarder, som er retningslinjer for tildeling af hjælp, som Greve Byråd har besluttet (Se kvalitetsstandarder for hjemmeplejeområdet til højre for denne tekst)

Når visitatorerne træffer en afgørelse, har de altid foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for hjælp. Det vil sige, at afgørelsen tager højde for den situation, du står i, og de muligheder, du har for at komme til at fungere bedre i hverdagen. Derudover indgår det også i vurderingen, om du har pårørende i hjemmet, som kan hjælpe til i hverdagen.

Når du søger om hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver eller madservice – vil du som udgangspunkt først skulle gennemføre et rehabiliteringsforløb.

Et rehabiliteringsforløb er:

 • Et korterevarende og tidsafgrænset træningsforløb
 • Formålet er at hjælpe dig til at genvinde færdigheder til at klare dig selv i hjemmet
 • Det er vigtigt, at du i samarbejde med kommunen sætter realistiske mål for forløbet
 • Et mål kunne for eksempel være, at du igen bliver i stand til at gå ned ad trappen, at du kan smøre din egen mad eller tage støttestrømper på, så du ikke skal være afhængig af, at en hjemmehjælper kommer forbi og gør det for dig

Hvis du efter at have gennemført rehabiliteringsforløbet fortsat har behov for hjælp, kan du blive tildelt hjælp af visitationen.

I Greve Kommune er Hjemmeplejen opdelt i to områder, hvor du som borger har forskellige muligheder, når du skal vælge din leverandør af hjemmehjælp.

Område Nord:
Bor du i Område Nord, kan du vælge mellem to leverandører, Aleris og Attendo. Område Nord er Hundige og den del af Greve By, som ligger nord for Greve Centervej. Læs mere om de to private leverandører her:

Aleris Gruppeleder Lene Nielsen telefon 46 16 11 90 mail lene.nielsen@aleris.dk

Attendo Gruppeleder Charlotte Bigum Christensen telefon 27 51 04 77 mail charlottebigum-christensen@attendo.dk

Område Syd:
Bor du i Område Syd, kan du vælge mellem Aleris og Greve Kommunes hjemmepleje.

Område Syd er den del af Greve By, som ligger syd for Greve Centervej. Derudover er det Mosede og Karlslunde, Karlslunde Landsby, Greve Landsby, Kildebrønde, samt Tune.

Uanset hvilken leverandør du vælger, er det helt centralt, at den hjælp, du får som borger, gives som hjælp til selvhjælp.

Det betyder at:

 • Medarbejdernes opgave i høj grad er at motivere og støtte dig med udgangspunkt i deres faglige viden på området
 • Det er en tværfaglig indsats, som blandt andet omfatter visitator, medarbejdere fra hjemmeplejen, ergoterapeuter og sygeplejersker
 • Indsatsen bygger på borgerens aktive medvirken og på samarbejdet om at nå dit mål - frem for at medarbejderne udfører de opgaver, som du ikke er i stand til at klare selv