For borgere, der har brug for at vedligeholde deres færdigheder og forebygge fysiske skavanker

Formålet med vedligeholdende træning er at forhindre, at borgerne oplever, at fysikken ikke længere fungerer til at klare de daglige gøremål i hjemmet. Vedligeholdende træning giver desuden mulighed for, at borgerne kan udvikle sig og lære nyt med udgangspunkt. Træningen tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og behov i samarbejde med hjemmeplejen. Målet er, at borgeren kan blive så selvhjulpen som muligt og dermed opleve at få selvbestemmelse og livskvalitet.

Vedligeholdelsestræning kan ydes individuelt eller i grupper og tager afsæt i borgerens ønsker og ressourcer. De målrettede vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud kan rette sig mod fysiske, mentale, sociale, kreative og kulturelle aktiviteter. Hvis man bor i en plejebolig på et af kommunens plejecentre, er vedligeholdelsestræning og aktivitet ikke en visiteret ydelse.

Visitator vurderer i samarbejde med dig eller din pårørende hvilke aktiviteter, du kunne have brug for hjælp og støtte til at udføre. Det kan være dit fysiske eller mentale funktionsniveau eller ledsagelse til forskellige aktiviteter. Det er Greve Kommune eller en af de private leverandører, der forestår hjælpen og støtten rent praktisk.

Har du eller din pårørende haft et fald i funktionsniveau inden for de sidste måneder, er det måske reel genoptræning, der skal til. Du kan læse mere om genoptræning ved at følge linket i boksen til højre.