Hvad er personlig pleje og praktisk hjælp?

Praktisk hjælp kan være

 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Indkøb 
 • Madservice
 • Tilberedning af måltid

Personlig pleje kan være

 • Hjælp til vask/bad, hår- og hudpleje, af- og påklædning
 • Hjælp til indtage måltider
 • Hjælp til at komme omkring
 • Hjælp til at klare toiletbesøg
 • Tryghedsbesøg

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Der ydes ikke hjælp til:

 • Snerydning og havepasning
 • Man kan selv vælge en person til at løse opgaverne. Greve Kommune skal godkende vedkommende, der herefter vil blive ansat i kommunen.
 • Man kan når som helst med et varsel på 7 dage skifte til anden af de godkendte til at udføre den hjælp, som man er visiteret til.

Der findes en bestemmelse i serviceloven (§ 94a), som giver mulighed for, at man kan bytte en ydelse. Denne ordning kaldes fleksibel hjemmehjælp. Ordningen indebærer, at man kan bytte sig til at få udført andre opgaver, end dem man er visiteret til efter § 83 i serviceloven.

For fleksibel hjemmehjælp gælder det

 • At man kan bytte ydelser inden for både personlig pleje og praktisk hjælp. Hvis man for eksempel er visiteret til støvsugning, og et familiemedlem lige har støvsuget, kan man bede hjemmehjælperen om at gøre rent på anden vis.
 • At man ikke kan bytte praktisk hjælp til personlig pleje, hvis man ikke i forvejen er visiteret til den type hjælp.
 • At man ikke kan opspare tid eller opgaver over længere tid
 • At man skal drøfte det med sin hjemmehjælper, hvis man ønsker at bytte en ydelse til en anden
 • Hvis man igennem en længere periode har byttet hjælpen til én type opgave væk, f.eks. støvsugning, kan det være tegn på, at man har brug for en anden type hjælp. I disse tilfælde kan visitationen vurdere, at der skal træffes en ny afgørelse om hjælp.