Hvad er personlig pleje og praktisk hjælp?

Praktisk hjælp kan være

 • Rengøring
 • Tøjvask
 • Indkøb 
 • Madservice
 • Tilberedning af måltid

Personlig pleje kan være

 • Hjælp til vask/bad, hår- og hudpleje, af- og påklædning
 • Hjælp til indtage måltider
 • Hjælp til at komme omkring
 • Hjælp til at klare toiletbesøg
 • Tryghedsbesøg

Hvad kan du ikke få hjælp til?

Der ydes ikke hjælp til:

 • Snerydning og havepasning
 • Man kan selv vælge en person til at løse opgaverne. Greve Kommune skal godkende vedkommende, der herefter vil blive ansat i kommunen.
 • Man kan når som helst med et varsel på 7 dage skifte til anden af de godkendte til at udføre den hjælp, som man er visiteret til.

Fleksibel hjemmehjælp 
Fleksibel hjemmehjælp betyder, at man har ret til at bytte ydelser.  
Ifølge § 94a i lov om social service har modtagere af personlig og praktisk hjælp ret til at vælge en helt eller delvist anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. 

 

Overordnede begrænsninger for retten til at bytte ydelser: 

 • Den hjælp, man ønsker at bytte sig til, skal kunne leveres inden for den tidsramme, der er sat af til at levere den hjælp, man er visiteret til.  
 • Man kan ikke bytte sig til ekstra tid.  
 • Man kan bytte sig til hjælp mellem de indsatser, der er truffet afgørelse om eller indsatser, som er omfattet af kommunalbestyrelsens serviceniveau.  
 • Man kan kun bytte sig til hjælp mellem personlig pleje og praktisk hjælp, hvis man i forvejen er visiteret til begge dele.  
 • Hvis man kun har brug for hjælp til rengøring, kan man ikke bytte sig til hjælp til at komme i bad.  
 • Man kan kun bytte sig til hjælp til opgaver, hjemmehjælperen med rimelighed kan forventes at løse. Det er f.eks. ikke muligt at bede hjemmehjælperen om at reparere oliefyret eller rense skorstenen.  
 • Hvis man som borger benytter sig af bytteretten, kan der ikke ydes erstatningshjælp for den konkrete indsats, der er fravalgt. 
 • Hvis en borger vedvarende fravælger en tildelt indsats til fordel for en anden, vurderer kommunen, om afgørelsen skal ændres.