Kørestole

Hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgode.