Man kan få bevilget hjælpemidler til inkontinens, hvis lidelsen er varig.

For at kunne få bevilget inkontinenshjælpemidler (bleer), skal man have været til undersøgelse hos sin praktiserende læge. Lægen vil iværksætte en udregning af årsagen til inkontinens, og evt. sende henvisning til speciallæge, sygehus eller kommunens træningstilbud. I Greve Kommune er det sygeplejersker med inkontinensfunktion, der bevilger hjælpemidler til inkontinens for borgere over 18 år.

Såfremt der er tale om en varig lidelse, kan der bevilges hjælpemidler til inkontinens (bleer).