En klage kan indgives skriftligt eller mundtligt. Har du vanskeligt ved selv at udforme din klage, kan kommunens visitator hjælpe dig med det.

Klage over en afgørelse

Hvis du har modtaget en afgørelse om hjælp efter serviceloven, som du vil klage over, skal du rette klagen til Center for Sundhed og Pleje. Klagefristen er 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Kommunen har derefter 4 uger til at revurdere sagen. Hvis kommunen fastholder sin oprindelige afgørelse, sender kommunen din sag videre til Ankestyrelsen inden for de 4 uger.

Ankestyrelsen vurderer, om kommunens afgørelse i din sag er korrekt. Hvis den ikke er det, kan Ankestyrelsen ændre afgørelsen. Du kan læse mere om Ankestyrelsens sagsbehandling ved at trykke på linket i boksen til højre.

Som udgangspunkt er det dig, der modtager en afgørelse, som kan klage. Såfremt du ønsker, at en anden skal klage på dine vegne, skal der foreligge en skriftlig fuldmagt.

Det vil lette behandlingen af din klage, hvis du udførligt skriver, hvad du er utilfreds med.

Klage over sagsbehandlingen

Hvis du er utilfreds med sagsbehandlingen - f.eks. den vejledning du har fået, sagsbehandlingstiden, de krav kommunen stiller til dig eller lange svartider i forbindelse med behandling af din sag, kan du klage til Center for Sundhed og Pleje.

Klage over personalets adfærd

Hvis du ønsker at klage over personalets adfærd, kan du kontakte den ansvarlige leder eller Center for Sundhed og Pleje. Du kan finde en oversigt over Greve Kommunes hjemmeplejeleverandører her: Kontaktinformation på leverandører

Er der personale på et af plejecentrene, som du ønsker at klage over, kan du kontakte plejecentrets leder på et af følgende telefonnumre:

  • Langagergård Plejecenter: Louise Wesselhoff tlf. 46 14 16 00
  • Lokalcentret Møllehøj: Gitte Hansen tlf. 46 16 56 00
  • Nældebjerg Plejecenter: Marianne Mouritsen Jensen tlf. 43 97 88 54
  • Strandcentret Plejecenter: Maj-Britt V. Toft tlf. 43 95 90 66
  • Rehabiliteringscentret Hedebo: Christina Giarbini tlf. 23 38 70 68

Klage over serviceniveauet

Det politisk vedtagne serviceniveau kan fx være den tid, der er afsat til rengøring, når man er bevilget praktisk hjælp. Det er Byrådet, som fastsætter serviceniveauet i Greve Kommune. Det er derfor ikke muligt at klage til Center for Sundhed og Pleje over serviceniveauet i kommunen.

Men hvis du er utilfreds med serviceniveauet, kan du altid gøre opmærksom på din mening over for medlemmer af Byrådet og borgmesteren, som er den øverste ansvarlige i kommunen.

Du er også altid velkommen til at kontakte Center for Sundhed og Pleje, hvis du er i tvivl om, hvordan du klager, eller hvem du skal sende din klage til.