I Greve Kommune ligger tre kommunalt drevne plejecentre, et rehabiliteringscenter og et privat drevet plejecenter

Lokalcentret Møllehøj i Karlslunde Landsby, Nældebjerg Plejecenter lige ved Greve Station og Plejecentret Strandcentret lige ved Hundige Station. Rehabiliteringscentret Hedebo i Greve Landsby og det private Langagergård Plejecenter i Karlslunde.

På Greve Kommunes plejecentre er de 3 værdier er det daglige omdrejningspunkt - både i det arbejde, personalet udfører, og den pleje, borgerne får.

Plejepersonalet tager ansvar for egen læring og opsøger aktivt ny viden. Viden, der dagligt fremmer den åbne dialog med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Vi er en socialt ansvarlig og ressourcebevidst virksomhed, der gennem effektiv ledelse og respekt for den enkelte er til for borgerne.

Vi arbejder aktivt på at vende opmærksomheden fra sygdom mod sundhed, så borgere, pårørende og samarbejdspartnere har en følelse af sammenhæng, livsglæde og handlekraft.

På Greve Kommune fem plejecentre har vi flere sundhedsfremmende tiltag, der igangsættes af centrenes sundhedsfremme-ambassadører.

Vi har konstant fokus på gode, sunde vaner inden for kost, motion, livskvalitet og nærvær. Medarbejderne opfordres samtidig til at benytte vores tilbud om deltagelse i gratis motion, frugtordning, DHL-stafetten, Lady-walk o.l.

Et sundhedsfremmende miljø, der summer af sunde tiltag, er en fordel for alle -både borgere, personale, pårørende, samarbejdspartnere og centret.

De sundhedsfremmende initiativer øger aktivitetsniveauet, livsglæden og nærværet og fremmer et deltagende og aktivt miljø. Vores fokus på en aktiv og sund pleje giver større livskvalitet og letter hverdagen for alle.