Der er fokus på privatliv, naboskab og fællesskab. Borgerne i de enkelte leve-bo-miljøer har medbestemmelse og indflydelse på hverdagens udformning og fælles anliggender.

Den gode dagligdag på Møllehøj, har fokus på socialt samvær som sikrer, at borgeren udvikler sine fysiske, mentale/kognitive og sociale funktionsevner.

Vi bruger dagligdagens gøremål som aktiviteter. F.eks. tilberedes al maden i det enkelte leve-bo-miljø. Det giver beboerne mulighed for at deltage i tilberedningen, i den udstrækning beboeren har lyst og energi til det. Det kan være med gode råd, tilsmagning eller hvis man er i stand til det, ordne grøntsager og lign. Også borddækningen og afrydningen hører med til dagligdagens gøremål. Der bages hver uge og alle er velkomne til at komme med ønsker til såvel maden som til bagværket. Vi betragter det også som en aktivitet at være med til at lægge vasketøj sammen.

Ud over dagligdagens gøremål, er der aktiviteter som den enkelte beboer kommer med forslag til.

Hver uge kører centrets minibus på udflugt. Det kan være til Den Blå Planet, Zoo eller Tivoli.                                                                   Højtlæsning, fællessang og erindringsdans er aktiviteter som ses på programmet hver måned. Desuden deltager de beboere som har lyst til det, i daghjemmets forskellige motionshold, fredagscafé med levende musik, quiz og bankospil.

Alle årets højtider, bliver som det er tradition, fejret som det sig hør og bør!

I de sociale samværstimer vil beboeren altid være i centrum, og personalet vil understøtte etablering af nye bekendtskaber samt udvikling af eksisterende venskaber.

Familie, venner og bekendte er altid velkomne på Møllehøj.