IMG 5256

Kontakt

Lokalcentret Møllehøj
Møllehaven 2
2690 Karlslunde
46 16 56 00

Send Digital Post

Velkommen til Møllehøjs daghjem

Grundet COVID-19 er daghjemmet kun åbent for visiterede brugere efter aftale.

Daghjemmet er et tilbud til hjemmeboende pensionister med behov for personlig pleje og omsorg.
Tilbuddet indeholder en individuel plan, som tilgodeser borgernes fysiske, psykiske og sociale behov, og som efter konkret vurdering kan visiteres til daghjemmet.

Tilbuddet kan også være som aflastning for ægtefællen eller for at opnå sociale kontakter.

Når man starter på daghjemmet får man en kontaktperson og der laves en handleplan med udgangspunkt i formålet med opholdet. Borgeren har mulighed for at deltage i de aktiviteter, som daghjemmet tilbyder.

Aktiviteter er tilbud som diverse spil, erindringsgrupper, oplæsning, motion og bevægelse, madhold, manuelle kreativiteter m.m. 
Daghjemmet arrangerer underholdning, konkurrencer og udflugter.

Udbuddet af aktiviteter vil afhænge af brugernes interesse og aktive deltagelse. På Møllehøj er der både værksted, køkken og motionsrum.

Borgere, der bor på Møllehøj, kan bruge centrets tilbud for aktivering og til at opnå socialt samvær. Det forventes, at brugerne støtter og hjælper hinanden.     

Der er altid plads til én til!

Der er brugerbetaling for materialer og forplejning.

Har du lyst til at blive frivillig på Møllehøj?

Vi har brug for dig! Vil du være frivillig i daghjemmet på Møllehøj?