IMG 5256

Velkommen til Møllehøjs daghjem

Daghjemmet er et tilbud til hjemmeboende pensionister med behov for personlig pleje og omsorg.
Tilbuddet indeholder en individuel plan, som tilgodeser borgernes fysiske, psykiske og sociale behov, og som efter konkret vurdering kan visiteres til daghjemmet.
Tilbuddet kan også være som aflastning for ægtefællen eller for at opnå sociale kontakter.

Når man starter på daghjemmet får man en kontaktperson og der laves en handleplan med udgangspunkt i formålet med opholdet. Borgeren har mulighed for at deltage i de aktiviteter, som daghjemmet tilbyder.

Aktiviteter er tilbud som diverse spil, erindringsgrupper, oplæsning, motion og bevægelse, madhold, manuelle kreativiteter m.m. 
Daghjemmet arrangerer underholdning, konkurrencer og udflugter.

Udbuddet af aktiviteter vil afhænge af brugernes interesse og aktive deltagelse. På Møllehøj er der både værksted, køkken og motionsrum.

Borgere, der bor på Møllehøj, kan bruge centrets tilbud for aktivering og til at opnå socialt samvær. Det forventes, at brugerne støtter og hjælper hinanden.     

Der er altid plads til én til!

Der er brugerbetaling for materialer og forplejning.

Motionsdag på Møllehøj

Mandag den 20. januar 2020 fra kl. 10.30 holder vi den årlige motionsdag.