Banner_Hedebo

Kontakt

Christina Giarbini
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.23 38 70 68 - Træffes ml. kl 8.00-15.00

Her kan du læse om de forskellige boligtilbud, vi kan tilbyde på Rehabiliteringscentret Hedebo

Akutpladser

En akutplads er for borgere bosiddende i Greve Kommune, der i en periode har behov for komplekse sygeplejefaglige ydelser, der ikke kan varetages i hjemmet.

Dahlia huset

Plejeboliger med målrettet visitation. Der lægges stor vægt på at skabe en genkendelig hverdag

Rehabiliteringspladser

Tilbud til borgere som i en konkret situation, hvor man er ude af stand til at klare sig i eget hjem