Velkommen til akutpladserne på Hedebo. Vi håber, du må få et rigtigt godt ophold her hos os.

Her kan du finde nyttige oplysninger om Rehabiliteringscenter Hedebo. Skulle du have beov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte personalet eller vores gruppeleder, som vil være dig behjælpelig.

Generelt om akutplads i Greve kommune

En akutplads er for borgere bosiddende i Greve Kommune, der i en periode har behov for en kompleks sygeplejefaglig ydelse, der ikke kan varetages i hjemmet.

Kvalitetsstandard Akut- og Rehabiliteringspladser Rehabiliteringscenter Hedebo for 2021, som er godkendt af Byrådet i Greve Kommune.

På Rehabiliteringscenter Hedebo er der i alt 37 pladser, som benyttes til midlertidige døgnophold og akutpladser. Der er ikke et bestemt antal pladser, der er allokeret til akutpladser.

Tildeling af en akutplads foregår efter en konkret og individuel helhedsvurdering i Myndighed i Center for Sundhed & Pleje.

borgerne opholder sig på en kommunal akutplads, så længe borgeren har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Når borgeren ikke længere har behov for den særlige sygeplejefaglige indsats efter Sundhedsloven, skal der foretages en revurdering.

Ved revurdering bliver der igen foretaget en konkret og individuel helhedsvurdering, med det formål at afklare om borgeren kan udskrives til eget hjem, eller eventuelt kan tilbydes et midlertidigt døgnophold efter serviceloven.

Greve Kommune tilbyder midlertidige døgnophold efter serviceloven §84 stk. 1 og 2. Under denne lovbestemmelse tilbydes aflastningsophold, rehabiliterende ophold, vurderings- og observationsophold, palliative ophold samt ophold, når borgere afventer tilbud om en anden bolig, typisk en plejebolig.

Anmodning om visitering til en akutplads sker på baggrund af henvendelse fra egen læge, vagtlæge eller akutmodtagerafsnit på sygehuset eller ved udskrivelse fra sygehus.

Når lægen ønsker, at kommunen bevilger en akutplads, og sender en henvisning, skal henvisende læge skriftligt beskrive behandlingsplanen i forhold til sundhedslovsopgaver under opholdet, samt opdatere aktuel medicinliste i FMK.

Der kan ikke opkræves egenbetaling på en akutplads.

Borgeren har ingen udgifter i forbindelse med selve opholdet på en akutplads, og udgifter til mad er inkluderet i opholdet. borgeren skal dog selv betale for øvrige udgifter til f.eks. medicin, bleer m. m.

For alle øvrige ophold på Rehabiliteringscenter Hedebo, som bevilliges efter Serviceloven, skal vi gøre opmærksom på, at Greve Kommune opkræver egenbetaling. Det betyder, at borgeren kan opleve et forløb, hvor der skiftes mellem bevillig af ophold, hvor der bliver opkrævet egenbetaling, og hvor der ikke bliver opkrævet egenbetaling.

Til borgere fra eget hjem gælder: Borgeren skal selv betale for transporten til og fra akutpladsen, også når det drejer sig om liggende transport.

Til borgere på sygehuset gælder: Sygehuset sørger for transport til akutpladsen på Rehabiliteringscenter Hedebo, og borgeren skal selv sørge for og betale hjemtransport, også når det drejer sig om liggende transport.

Der er ingen læge tilknytte Rehabiliteringscenter Hedebo. Hvis der under akutopholdet bliver brug for kontakt til en læge, vil borgerens egen praktiserende læge eller behandlings ansvarlige sygehusafdeling blive kontaktet.

Personalet på Rehabiliteringscenter Hedebo består primært af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ergoterapeuter. Genoptræning leveres ved en separat bevilling af fysioterapeuter fra Greve Kommunes træningsenhed.

På stuen er der ophængt fladskærme TV. Herudover kan du finde TV i dagligstuerne og i Caféen, som du naturligvis er velkommen til at benytte.

Da vores antenneanlæg er analog, er det ikke muligt at se så mange kanaler. I Caféen er det muligt at se DR1, DR2 og TV2, i boligerne er der også mulighed for at se ramasjang og enkelte andre info kanaler.

Du kan for egen regning invitere i et boxer kort, som du kan installere i TV'et, mens du er her. herved kan du opnå mulighed for at se flere kanaler.

Vi har som sådan ikke fastlagt nogle besøgstider, men henstiller til, at besøg finder sted mellem kl. 11.00-18.00 af hensyn til morgenplejen og behov for ro i aften og nattetimerne.

Om natten varetages hjælpen af vores faste nattevagter, som varetager hjælpen på hele rehabiliteringscentret. Hvis det er aftalt, at du skal have fast tilsyn om natten, kommer nattevagten indenfor på bestemte tider.

Når du ankommer til akutpladsen, vil du samme dag blive budt velkommen af personalet. Her vil du få nogle praktiske oplysninger.

Alt afhængigt af behov kan der finde samtaler sted under vejs, og opholdet afsluttes som regel med en afsluttende samtale.

Såfremt du skulle blive indlagt på sygehuset under dit akutophold, må du forvente, at pladsen evt. inddrages, hvorfor der kan være behov for, at dine pårørende kan være behjælpelige med at afhente dine ejendele.

Personalet drøfter sammen med dig dit behov for eventuelle hjælpemidler. I tilfælde af du har behov for hjælpemidler, hjælper personalet dig med at kontakte Hjælpemiddelafsnittet. I samarbejde med terapeuten fra Hjælpemiddelafsnittet vejledes du i brugen af hjælpemidlet. Hvis der er behov, arrangeres et hjemmebesøg inden du skal hjem.

Hvis der er aftalt hjemmebesøg med en af terapeuterne er dine pårørende naturligvis velkomne til at deltage. Ved eventuelt hjemmebesøg under opholdet er transporten for egen regning.

Det er vigtigt, at du har diverse personlige ejendele med såsom; termometer, negleklipper, evt. blodsukkerapparat, tandbørste m.m. – altså alle de ting som du ville medbringe, hvis du skulle fx på ferie. Det er en god ide at have medbragt tøj til ca. 8 dage, bleer, hjælpemidler m.m. Vi leverer sengelinned og håndklæder.

Vi modtager gerne såvel positiv som negativ kritik. Såfremt du skulle have nogle problemstillinger, som du ønsker at drøfte, er du velkommen til at kontakte gruppeleder eller plejecenterleder, så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan tale sammen.