Velkommen til rehabiliteringspladerne på Hedebo. Vi håber, du må få et rigtig godt ophold her hos os.

Her kan du finde nyttige oplysninger om Rehabiliteringscentret Hedebo. Skulle du have behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte personalet eller vores gruppeledere, som vil være dig behjælpelig.

Kvalitetsstandard for Akut- og Rehabiliteringspladserne på Rehabiliteringscenter Hedebo for 2021. Kvalitetsstandarden er godkendt af Byrådet i Greve Kommune.

Greve kommune tilbyder midlertidige døgnophold efter servicelovens § 84 stk. 1 og 2. Under denne lovbestemmelse tilbydes aflastningsophold, rehabiliterende ophold, vurderings- og observationsophold, palliative ophold samt ophold, når borgere afventer tilbud om en anden bolig, typisk en plejebolig. Dette danner udgangspunkt for vores rehabiliteringspladser.

På vores rehabiliteringspladser vil du blive mødt af personale, som vil tage udgangspunkt i dine ressourcer.

Den grundlæggende tanke er, at rehabilitering er noget, der foregår alle døgnets 24 timer.

Træning er derfor ikke kun noget, som foregår sammen med vores terapeuter, men også sammen med plejepersonalet – din kontaktperson. Dette betyder, at plejepersonalet er de bærende kræfter i rehabiliteringsarbejdet, idet de er til stede hele døgnet. Samtidig er det meget vigtigt, at du indgår aktivt i opholdet, således at du når de mål, der er fastlagt sammen med dig.

At sikre, at der stilles en rehabiliteringsplads til rådighed for borgere, som i en konkret situation er ude af stand til at klare sig i eget hjem

At sikre borgeren en oplevelse af sammenhæng og kvalitet i rehabiliteringsforløbet 24 timer i døgnet

At sikre borgeren et individuelt målrettet rehabiliteringsforløb, så borgere, som har – eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv

At sikre døende en værdig afsked med livet

 

For alle rehabiliteringsophold på Rehabiliteringscentret Hedebo, som bevilliges efter serviceloven, skal vi gøre opmærksom på at Greve kommune opkræver egenbetaling.

På rehabiliteringspladserne råder vi primært over enestuer, men har et par enkelte stuer, som kan være 2–sengs stuer. Det kan enkelte gange ske, at en borger på enestue må flyttes, såfremt en anden borger har akut behov for 1-sengs stue. Såfremt dette skulle ske, vil personalet naturligvis være behjælpelig med at flytte dine personlige ejendele eventuelt i samarbejde med dine pårørende.

Såfremt du ved starten har fået en 1 sengs stue, kan der i takt med at du bliver bedre, blive tale om overflytning til en 2 sengs stue. Personalet vil, som i ovenstående tilfælde, selvfølgelig være behjælpelige med at flytte dine ejendele sammen med dig og eventuelle pårørende.

På stuerne er der ophængt fladskærme / der forefindes TV. Herudover kan du finde TV i dagligstuerne og i caféen, som du naturligvis er velkommen til at benytte.

Da vores antenneanlæg er analog, er det desværre ikke muligt at se så mange kanaler. I Caféen er det muligt at se DR1, DR2 og TV2 – i boligerne er der også mulighed for at se Ramasjang og enkelte andre infokanaler.

Du kan for egen regning investere i et boxerkort, som du kan installere i Tv'et, mens du er her. Det giver mulighed for at se flere kanaler.

Til borgere fra eget hjem: Borger skal selv betale for transporten til og fra rehabiliteringspladserne, også når det drejer sig om liggende transport. 

Til borgere på sygehuset: Sygehuset sørger for transport til akutpladsen på Hedebo og borger skal selv sørge for hjemtransport, også når det drejer sig om liggende transport. 

Der er ingen læge tilknyttet Rehabiliteringscenter Hedebo. Hvis der under akutopholdet bliver brug for kontakt til en læge, vil borgerens egen praktiserende læge eller behandlings ansvarlige sygehusafdeling blive kontaktet. 

Personalet på Rehabiliteringscentret Hedebo består primært af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygehjælpere og ergoterapeuter. Genoptræning leveres ved en separat bevilling af fysioterapeuter fra Greve Kommunes træningsenhed.

Vi har besøgstid mellem kl.11.00-18.00 af hensyn til morgenplejen og ro i aften og nattetimerne.

Om natten varetages hjælpen af vores faste nattevagter, som varetager hjælpen på hele plejecentret. Hvis det er aftalt, at du skal have faste tilsyn om natten, kommer nattevagten indenfor bestemte

Når du ankommer til et rehabiliteringsophold, vil du samme dag blive budt velkommen af personalet. Her vil du få nogle praktiske oplysninger.

I afgørelsesbrevet fra myndighedsafsnittet fremgår dato for mål og planmøde. Alt afhængigt af behov, finder der yderligere samtaler sted under vejs, og opholdet afsluttes som regel med en afsluttende samtale.

Såfremt du skulle blive indlagt på sygehuset under dit rehabiliteringsophold, må du forvente, at pladsen evt. inddrages, hvorfor der kan være behov for, at dine pårørende kan være behjælpelige med at afhente dine ejendele.

Er du tidligere bevilliget hjælpemidler (f.eks. kørestol, liftsejr m.m.) af Greve Kommune skal disse medbringes på dit ophold.

Personalet drøfter sammen med dig dit behov for eventuelle hjælpemidler. I tilfælde af du har behov for hjælpemidler, hjælper personalet dig med at kontakte Hjælpemiddelafsnittet. I samarbejde med terapeuten fra Hjælpemiddelafsnittet vejledes du i brugen af hjælpemidlet. Hvis der er behov, arrangeres et hjemmebesøg inden du skal hjem.

Hvis der er aftalt hjemmebesøg med en af terapeuterne er dine pårørende naturligvis velkomne til at deltage. Ved eventuelt hjemmebesøg under opholdet er transporten for egen regning.

Det er vigtigt at du har diverse personlige ejendele med såsom; termometer, negleklipper, evt. blodsukkerapparat, tandbørste m.m. – altså alle de ting som du ville medbringe, hvis du skulle fx på ferie. Det er en god ide at have medbragt tøj til ca. 8 dage, bleer, hjælpemidler m.m. Vi leverer sengelinned og håndklæder.

Vi modtager gerne såvel positiv som negativ kritik. Såfremt du skulle have nogle problemstillinger du ønsker at drøfte, er du velkommen til at kontakte gruppeleder eller plejecenterleder, så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan tale sammen.