6 Børge Steinmetz 2.jpg

Jeg hedder Børge Steinmetz, er 72 år, og ønsker valg til Greve Seniorråd.

Jeg har været beskæftiget i et offentlig trafikselskab i 45 år, med indgående kendskab til trafik, kundeservice, trafikplanlægning m.m. Dette kan være til gavn for vores ældre i Greve kommune.

Jeg har stor energi, som jeg vil benytte i Greve Seniorråd. Ud over trafik, har jeg stor interesse for alle emner der berører ældre borgere i kommunen.

Jeg vil igennem seniorrådet i samarbejde med Greve Byråd søge størst mulig indflydelse, i de beslutninger Greve Byråd vil træffe på ældreområdet, herunder de ressourcer der bliver anvendt, på ældreområdet