3 Leif Dahl Larsen 2.jpg

Jeg hedder Leif Dahl Larsen, er 70 år gift med Gitte og har 2 drenge, har boet i Greve i 37 år. Er uddannet kommis, klubpædagog samt arbejdede som salgschauffør på Carlsberg i 32 år. Har i 3 sæsoner kørt med haveaffald i Greve kommune. Har været ungdomstræner i Grevefodbold.

Vil meget gerne kæmpe for mange flere hænder, fra vuggestue til plejehjem, samt at gøre opmærksomhed på det Grå guld. Hvis jeg bliver valg, vil jeg især prøve at påvirke vor byrødder til at bemandingen især på plejehjemmene, så der altid er mindst 2 personer på vagt om natten, bedre mad meget gerne lavet på stedet.

Der skal også ses på bedre busdrift og i det hele taget at følge budgetterne beregnet til ældre, og at de blive brugt på os. Vi er ikke en ældrebyrde, der er en økonomisk belastning. Der kommer flere seniorer de næste mange år, så byrødderne skal ses os som en ressource for samfundet.

Der er mange seniorer, der gerne vil deltage i f.eks. kortvarige vikariater, hvor de kan gøre brug af deres mange kompetencer. Mange seniorer kan være med til at løse den mangel på arbejdskraft, der påstås at være såvel inde for det offentlige, som det private arbejdsmarked ved at sikre en gradvis tilbagetrækning, der kan suppleres med praktikpladser til den unge generation. De kommende generationer af pensionister yder langt flere ressourcer til samfundsøkonomien, så der bliver bedre råd til medicin og pleje til de svageste ældre. Det vil jeg gerne være med til. Derfor stiller jeg op til Seniorrådet i Greve kommune.