11 Palle Jacobsen.jpg

Jeg har gennem mit arbejde i Dansk Flygtningehjælp i 31 år beskæftiget mig med mennesker ramt af svære tragedier. Pga. mit synshandicap blev jeg førtidspensioneret i 1998 og sideløbende med mit arbejde har jeg været formand for

Dansk Blindesamfund i Østsjælland afdeling og Danske Handicaporganisation i Greve Kommune.

Jeg har sidder i Handicaprådet i Greve Kommune, hvor jeg bl.a. har haft plads i byggeudvalget for plejecentrene: Strandcentret, Nældebjerg og det seneste plejehjem Langagergård.

Arbejdet i Handicaprådet har været meget spændende og givet indsigt i mange forhold for mennesker med handicap og jeg har haft et godt samarbejde med Greves politikere og forvaltningen.

Jeg blev folkepensionist i 2012, og valgt til Seniorrådet i 2013 og mener nu, at jeg de sidste 4 år i Seniorrådet har gjort en forskel og jeg vil arbejde for pensionisternes mulighed for en så aktiv tilværelse som muligt.

Jeg vil arbejde for en udvikling af boligtilbud, eksempelvis udvikling af flere typer ældreboliger herunder visiterede boliger, lejeboliger og køb eller oldekolle-boliger. Også brugen af kollektiv trafik, samt at kulturelle tilbud bliver tilgængelige for alle trods mulige handicaps. Endvidere ønsker jeg en forbedret madordning for svage pensionister i egen bolig – for her er der plads til forbedring.