Banner_Forebyggelse

 

Her på siden kan du finde oplysninger om Greve Seniorrådsvalg 2017, hvor der skal stemmes om, hvem der skal sidde i rådet de kommende fire år.

Greve Seniorråd er oprettet med det formål at medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere. Rådet skal derfor sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og Byrådet udbygges.

I 2017 skal der vælges medlemmer til Greve Seniorråd. Hvert 4. år foregår valget til Greve Seniorråd. Valget afholdes samme år som kommunalvalget. Derfor kan du i 2017 både stemme eller prøve at stille op som kandidat for rådet. Hvis du er fyldt 60 år og bosat i Greve Kommune er du opstillings- og stemmeberettiget.

Valget afvikles som kombination af brevstemme og digital afgivelse af stemme. Borgere med adgang til digital post, får muligheden for at stemme digitalt via dette link. Borgere som er fritaget for digital post, kan selv vælge, om de ønsker at stemme pr. brev eller digitalt.

 

Er du bosat i Greve Kommune og fyldt 60 år, kan du stille op som kandidat til Greve Seniorråd.

Greve Seniorråd behandler primært sager vedrørende:

  • Plejecentre, hjemmehjælp, hjemmepleje og omsorg.
  • Madservice (levering af mad i eget hjem)
  • Boligforhold (ældre- og plejeboliger)
  • Lokale transportmuligheder.
  • Aktiviteter og frivilligt socialt arbejde.

Greve Seniorråd kan også på eget initiativ bringe emner op til behandling i Byrådet.

Greve Seniorråd består af syv medlemmer:

Kirsten Andersen (formand)

Elo Knudsen (næstformand)

Finn Brozek

Flemming Vahlgreen

Palle Jacobsen

Knud Bloksgaard