På denne side lægges information fra Jobcentret når der er nyt i forhold til beskæftigelse, som følge af Corona virussen.

17. marts 2020

Nye retningslinjer som følge af corona

Beskæftigelsesministeriet har udstukket retningslinjer frem til den 13. april 2020 for de borgere, der på nuværende tidspunkt er i aktiveringstilbud, herunder virksomhedspraktik og nytteindsats.

Det betyder at:

  • Du kan fortsætte i dit virksomhedsrettet forløb (virksomhedspraktik og nytteindsats) efter gældende regler, hvis du og din arbejdsgiver er enige om det. Hvis du aftaler med din arbejdsgiver, at du ikke møder i aktiveringsperioden, vil det ikke påvirke dit forsørgelsesgrundlag
  • Er du i job med løntilskud (offentlig eller privat virksomhed), skånejob, fleksjob, voksenelev - og lærling, skal du følge de vejledninger og retningslinjer, der gives af din arbejdsgiver i perioden
  • Alle øvrige aktive aktiveringstilbud suspenderes som følge af, at Jobcentrene er lukket.