225-timers reglen er sat på pause fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020

Er din ydelse nedsat eller stoppet som følge af 225-timers reglen før den 9. marts 2020, bliver din ydelse ikke påvirket. Du vil dog få forlænget optjeningsperioden med 4 måneder, hvis du ikke er omfattet af andre forlængelsesårsager fx sygdom, barsel mv.  

Har du modtaget en afgørelse om nedsættelse eller stop af din økonomiske hjælp efter 9. marts 2020 – og har det endnu ikke påvirket din ydelse - så vil kommunen tilbagekalde afgørelsen. Det betyder, du stadig vil modtage din nuværende ydelse. Du vil modtage et nyt brev, hvor der står, at tidspunktet for nedsættelsen eller stop af ydelsen foreløbig er udskudt. Optjener du ordinære arbejdstimer i perioden, så tæller de med i den nye afgørelse.

Optjener du ordinære arbejdstimer, mens 225 timers-reglen er suspenderet, så vil timerne stadig tælle med i forhold til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

Hvis du er i tvivl om, hvordan suspenderingen af 225-timers-reglen påvirker din ydelse, så kan du kontakte os via send digital post