banner_oekonomi

Kontakt

Center for Job & Socialservice
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Du kan søge om hjælp til uforudsete udgifter, som du ikke selv kan betale

Hvad kan du søge hjælp til

Hvis du har været ude for uforudsete ændringer i dit liv, der gør, at du ikke kan betale de nødvendige udgifter, kan du søge tilskud til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Bemærk, at du kan ikke få dækket udgifter, som du allerede har betalt, uanset om du ville være berettiget til at få dækket udgiften.

Du kan eksempelvis søge hjælp til:

  • Tandbehandling, briller og medicin, hvis udgiften ikke dækkes af sygesikringen eller andre ordninger, og udgifterne er lægeligt velbegrundet
  • Udgifter i forbindelse med samvær med børn
  • Flytning og indbo, hvis det vil medføre en boligmæssig eller erhvervsmæssig forbedring
  • Huslejerestancer og elregninger, hvis der sket en social begivenhed

I forbindelse med tandlægebehandling, briller og medicin skal du aflevere et konkret overslag på tandlægebehandling, tilbud på briller fra optiker og ekspeditionsliste fra Apotek over det seneste halve år.

Du kan søge om to former for enkeltydelser:

  • økonomisk hjælp til rimelig begrundet uforudsete udgifter
  • økonomisk hjælp til nødvendige og lægelige velbegrundet udgifter

En social begivenhed kan være ændringer i dit liv i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør der betyder, at du ikke selv har mulighed for at skaffe det nødvendige til din eller familiens økonomi, og at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Ansøgningsskema og dokumentation til kommunen

Du kan udfylde ansøgningsskemaet om enkeltydelser digitalt her på siden, sende det til Greve Kommune og vedlægge dokumentation for alle indtægter og udgifter i form af girokvitteringer, PBS-udskrifter eller lignende. Du skal også vedlægge en totaloversigt og kontoudtog fra de sidste 3 måneder.

Svar på ansøgning

Rådgiveren vil lave en konkret vurdering af udgiftens rimelighed og din egen mulighed for selv at betale. I nogle tilfælde er det nødvendigt at indhente yderligere oplysninger og dokumentation. Når alle oplysninger foreligger, vil du få en skriftlig afgørelse sammen med en klagevejledning inden for 14 dage.

Greve Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for vores tilbud inden for handicap- og socialområdet, herunder enkeltydelser. Kvalitetsstandarderne er godkendt af Byrådet og beskriver blandt andet, hvem der kan bruge vores tilbud samt indholdet i tilbuddene. Kvalitetsstandarderne ligger i højre side.