Hvis du har begrænsninger i funktions- eller arbejdsevnen, der kan afhjælpes med et arbejdsredskab eller personlig assistance, kan jobcentret yde støtte til dette.

Hvis du har et fysisk handicap kan du få særlig støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen hos Jobcentrets handicapkonsulent.

Hvis du er ansat i beskæftigelse med løntilskud kan kommunen yde hjælp til arbejdsredskaber.

Arbejdspladsen har ingen udgifter i tilfælde af, at du får støtte til værktøj, arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen. Hjælpen er skattefri for dig og afhænger ikke af indtægt og formue.

Du kan kontakte Jobcenter Greve og høre om dine muligheder.