Fastholdelsessporet er et særligt tilrettelagt forløb for sygemeldte, hvor vi støtter dig i at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Du skal som udgangspunkt deltage i forløbet 10 timer om ugen. Dette ved at deltage i vores kursusforløb og fysisk aktivitet - eller ved at genoptage dit arbejde med mindst 10 timer om ugen. Den fysiske aktivitet foregår i Træningsenheden med faguddannet personale.

Du får tilknyttet en jobcoach, som følger dig gennem hele forløbet på Fastholdelsessporet.

For at kunne tilrettelægge det rigtige tilbud til dig, og for at kunne planlægge din tilbagevenden til arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at vi ved hvilke udfordringer, du står over for såvel helbredsmæssigt som arbejdsmæssigt. Derfor vil der i forløbet være en tæt kontakt mellem dig og din jobcoach.

Har du en arbejdsgiver, vil vi sammen med dig undersøge dine muligheder for at vende tilbage på din arbejdsplads (helt eller delvist) i din nuværende funktion, eventuelt med hjælpemidler og/eller skånehensyn. Hvis dette ikke er muligt, vil vi undersøge dine muligheder i en anden arbejdsfunktion. Hvis du ikke har en arbejdsgiver, vil vi hjælpe dig med at finde et arbejdsområde, du kan varetage, når du er raskmeldt igen.