Kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp

banner_raadhus

Kontakt

Center for Job & Socialservice
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
kontanthjaelp@greve.dk

Den første dag, du er ledig, skal du møde op i jobcentret. Du kan søge kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp fra den dato, du har meldt dig ledig.

Du kan søge om uddannelseshjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv, er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.
Du kan søge om integrationsydelse, hvis du ikke kan forsørge dig selv og har opholdt dig i Danmark mindre end 9 år de seneste 10 år.
Du skal opfylde de samme betingelser for at modtage integrationsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Det vil sige at:

  • du har været ude for en social begivenhed for eksempel sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser for eksempel arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.


Hvordan søger du

Når du skal søge kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp, skal du bruge ansøgningsblanketten, som du finder i højre side. Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningsblanketten kan du bestille tid i Borgerservice til ydelseshjælp "Bestil tid i Borgerservice" 

"Kom godt i gang" fortæller, hvad der skal til, når du søger kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp og hvilken dokumentation, du skal medsende. Der er også en vejledning til hvordan du får tekst læst højt. Du finder det under "Download" til højre

Du kan finde mere vejledning om, hvordan du søger kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp nederst på siden under "Læs mere".


Når alle oplysninger foreligger, vil du få en skriftlig besked inden for 14 dage, om du er berettiget til kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp. Beskeden sendes til din digitale postkasse. Se under "Læs mere". Du får også en klagevejledning. 

Kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp er bagudbetalt. Du kan tidligst få udbetalt kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp ved udgangen af den måned du har henvendt dig til kommunen.

Kontanthjælpen, integrationsydelsen eller uddannelseshjælpen bliver sat ind på din nem konto.

Hvis du får kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp, eksempelvis fordi du er blevet arbejdsløs, syg, separeret eller er færdig med en uddannelse, betyder det som oftest, at din indtægt bliver lavere end hidtidigt. Nedenfor er nævnt nogle muligheder for hjælp, som du kan undersøge:

Boligstøtte Med din nye indtægt er det muligt, at du kan få boligstøtte, eller at du kan forhøje din eksisterende boligstøtte
Daginstitution Din betaling for daginstitution kan blive nedsat
Særlig støtte Som et supplement til kontanthjælpen/uddannelseshjælpen kan du søge særlig støtte, hvis du eksempelvis har høje boligudgifter eller har mange børn at forsøge
Tilskud til enkeltudgifter Du kan søge økonomisk tilskud til uforudsete enkeltudgifter eksempelvis briller, tandbehandling, flytning, husleje og el-restancer
Gældssanering Hvis du er økonomisk trængt og har gammel gæld til flere forskellige kreditorer, kan du søge om at få en gældssanering.             
Samværsudgifter Hvis du er mellem 25-29 år og  modtager forsørgersats, men ikke har hjemmeboende børn, har du mulighed for at søge økonomisk hjælp til samværsudgifter

 

Som et supplement til kontanthjælpen, integrationsydelsen eller uddannelseshjælpen kan du søge særlig støtte, hvis du eksempelvis har høje boligudgifter eller har mange børn at forsøge. Du skal være opmærksom på at få rettet din forskudsopgørelse, når der sker ændringer i din indtægt.

Under "Læs mere" er der en vejledning i at søge kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.