banner_raadhus

Kontakt

Center for Job & Socialservice
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
kontanthjaelp@greve.dk

Den første dag, du er ledig, skal du møde op i jobcentret. Du kan søge kontanthjælp fra den dato, du har meldt dig ledig.

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er 18 år og dine forhold har ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie. Vil du søge kontanthjælp, skal du som det første henvende dig i jobcentret og melde dig ledig. Hvis du ikke får et job med det samme, kan du søge kontanthjælp.

Hvordan søger du

Når du skal søge kontanthjælp, skal du bruge ansøgningsblanketten, som du finder i højre side.

Inden du går i gang er det en god ide, at du læser:

  • "Kom godt i gang", som fortæller, hvad der skal til, når du søger kontanthjælp og hvilken dokumentation, du skal medsende. Der er også en vejledning til hvordan du får tekst læst højt. Du finder det under "Download" til højre
  • "Vejledning når du søger kontanthjælp digitalt". Du finder vejledningen nederst på siden under "Læs mere"

Har du ikke selv It-udstyr, stiller biblioteket både computer, printer og skanner til rådighed. Biblioteket tilbyder også it-hjælp. Du kan finde flere informationer under ”Læs mere” nederst på siden.

Praktiske oplysninger

  • Senest 3 dage efter du har henvendt dig i jobcentret, skal du have søgt kontanthjælp. Ellers er du ikke berettiget fra første dag
  • Når alle oplysninger foreligger, vil du få en skriftlig besked inden for 14 dage, om du er berettiget til kontanthjælp. Beskeden sendes til din digitale postkasse. Se under "Læs mere". Du får også en klagevejledning. 
  • Kontanthjælpen er bagudbetalt. Du kan tidligst få udbetalt kontanthjælp ved udgangen af den måned du har henvendt dig til kommunen
  • Kontanthjælpen bliver indsat på din nem konto

Muligheder for økonomisk støtte

Hvis du får kontanthjælp, eksempelvis fordi du er blevet arbejdsløs, syg, separeret eller er færdig med en uddannelse, betyder det som oftest, at din indtægt bliver lavere end hidtidigt. Nedenfor er nævnt nogle muligheder for hjælp, som du kan undersøge:

Boligstøtte Med din nye indtægt er det muligt, at du kan få boligstøtte, eller at du kan forhøje din eksisterende boligstøtte
Daginstitution Din betaling for daginstitution kan blive nedsat
Særlig støtte Som et supplement til kontanthjælpen/uddannelseshjælpen kan du søge særlig støtte, hvis du eksempelvis har høje boligudgifter eller har mange børn at forsøge
Tilskud til enkeltudgifter Du kan søge økonomisk tilskud til uforudsete enkeltudgifter eksempelvis briller, tandbehandling, flytning, husleje og el-restancer
Gældssanering Hvis du er økonomisk trængt og har gammel gæld til flere forskellige kreditorer, kan du søge om at få en gældssanering.             
Samværsudgifter Hvis du er mellem 25-29 år og  modtager forsørgersats, men ikke har hjemmeboende børn, har du mulighed for at søge økonomisk hjælp til samværsudgifter


Du skal være opmærksom på at få rettet din forskudsopgørelse, når der sker ændringer i din indtægt. Du kan læse mere om de nævnte muligheder på linkene nederst på siden under ”Læs mere”.