Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et skøn over, hvor mange flygtninge der vil få opholdstilladelse i Danmark. På baggrund af dette skøn laves en fordeling af, hvor mange flygtninge hver kommune skal modtage. De vil blandt andet komme fra Syrien, Eritrea, Iran, Irak og Afghanistan.

Greve Kommuner skal anvise en bolig til flygtninge, der bliver boligplaceret i kommunen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtningene et midlertidigt opholdssted. De bliver indkvarteret i kommunens midlertidige boliger, som er opstillede pavilloner og tidligere institutioner for børn. Her bor de, indtil de bliver anvist en permanent bolig eller selv finder en bolig.