Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et skøn over, hvor mange flygtninge der vil få opholdstilladelse i Danmark. På baggrund af dette skøn laves en fordeling af, hvor mange flygtninge hver kommune skal modtage. De vil blandt andet komme fra Syrien, Eritrea, Iran, Irak og Afghanistan.

Bolig:

  • Flygtninge der er boligplaceret i kommunen før den 28. februar 2019, skal anvises en permanent bolig. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtningene et midlertidigt opholdssted. De bliver indkvarteret i kommunens midlertidige boliger, som er opstillede pavilloner og tidligere institutioner for børn. Her bor de, indtil de bliver anvist en permanent bolig eller selv finder en bolig.
  • Flygtninge der er boligplaceret i kommunen fra den 1. marts 2019 skal Greve Kommune alene en midlertidig bolig. De bliver indkvarteret i kommunens midlertidige boliger, som er opstillede pavilloner og tidligere institutioner for børn.