Hvis du er sygemeldt, støtter kommunens aktive tilbud dig i at fastholde dit arbejde

Som sygemeldt kan din rådgiver visitere dig til en tidlig og aktiv indsats i Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT).

Her vil du blive tilknyttet Fastholdelsessporet, som er et særligt tilrettelagt forløb, hvor vi støtter dig i at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Har du en arbejdsgiver, vil vi sammen med dig undersøge dine muligheder for at vende tilbage på din arbejdsplads (helt eller delvist) i din nuværende funktion, eventuelt med hjælpemidler og/eller skånehensyn. Hvis dette ikke er muligt, vil vi undersøge dine muligheder i en anden arbejdsfunktion.

Hvis du ikke har en arbejdsgiver, vil vi hjælpe dig med at finde et arbejdsområde, du kan varetage, når du er raskmeldt igen.