Hvis du er sygemeldt, støtter kommunens opfølgningsindsats i JAT dig i at fastholde dit arbejde

Som sygemeldt kan din beskæftigelsesrådgiver visitere dig til en tidlig og aktiv indsats i Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT). Du er tilmeldt forløbet, indtil du raskmeldes eller i op til 12 uger.

Målet for forløbet i JAT er at få dig tilbage på arbejdsmarkedet, så hurtigt som muligt. For dig betyder det, at du sammen med en kursusleder tilrettelægger et forløb, der kan støtte din tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Du vil have en ugentlig kontaktsamtale, og i samarbejde med dig fastsætter vi her nogle realistiske mål og hjælper dig til nå dine mål.

For at kunne tilrettelægge det rigtige tilbud til dig og for at kunne lave en plan for din tilbagevenden til arbejdsmarkedet er det vigtigt, at vi ved, hvilke udfordringer du står overfor såvel helbredsmæssigt som arbejdsmæssigt. Derfor vil der i forløbet være en tæt kontakt mellem dig og din kursusleder. Når vi kender de udfordringer, du står over for, har vi mulighed for at sparre med dig, og give dig viden om dine handlemuligheder.

Har du en arbejdsgiver, vil vi sammen med dig undersøge dine muligheder for at vende tilbage til din arbejdsplads, helt eller delvist, i din nuværende funktion evt. med hjælpemidler og/eller skånehensyn. Hvis dette ikke er muligt, vil vi undersøge dine muligheder i en anden arbejdsfunktion. Hvis du ikke har en arbejdsgiver, vil vi hjælpe dig til at finde et arbejdsområde, du vil være i stand til at varetage, når du atter er raskmeldt.

Forskning viser, at fysisk aktivitet i sig selv kan være gavnligt i forhold til muskel- og skeletbesvær samt i forhold til stress og depression, og vores holdning er, at fysisk aktivitet giver energi og overskud samt velvære. Derfor er fysisk aktivitet/træning også en vigtig del af JAT's tilbud og foregår i en træningsenhed på Hundigeskolen ved faguddannet personale.

Den plan, du får lagt i JAT, kan fx indeholde et forløb, hvor du skal:

  • Beskrive din uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund
  • Arbejde med dine personlige egenskaber
  • Søge oplysninger om muligheder på arbejdsmarkedet
  • Afdække dine ressourcer og fastsætte mål
  • Udarbejde ansøgning og CV
  • Træne jobsamtaler
  • Holdtræne i et individuelt tilrettelagt forløb