Orientering om regler for brug af fastbrændselsovne.

Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samt øget udledning af sundhedsskadelige partikler til omgivelserne.

Flere nationale kampagner iværksat af Miljøstyrelsen har oplyst om korrekt brug af fastbrændselsovne. Kommunen modtager dog stadig et antal klager over røggener fra fastbrændselsovne i boligområder.

Greve Byråd vedtog derfor den 27. oktober "Forskrift for brug af fastbrændselsovne", der fastsætter regler for brug af fastbrændselsovne. Forskriften gælder fra og med 1. november 2009.