Her kan du læse om el- og varmeforsyningen i Greve Kommune.

Elforsyning

Elforsyningen er opdelt i distributionsnet og selve strømmen, der distribueres.

Radius ejer kablerne i jorden og de elmålere, der opgør elforbrug og har ansvaret for, at der er strøm i kontakten hver dag. Radius beskæftiger sig udelukkende med drift og vedligehold af elnettet og distribution af den strøm, der skal købes hos en selvvalgt elleverandør. Derfor får du en regning fra Radius for drift af elnettet.

Det er i dag frit for enhver borger i Danmark – og derfor også i Greve Kommune – at vælge det elselskab, som du ønsker at købe selve strømmen fra. Du vil derfor også modtage en regning fra det selskab, du har valgt som leverandør af din strøm.

Varmeforsyning

Hvilken varmeforsyning du har, afhænger af, hvilket område, du bor i, da nogle områder - typisk tæt bebyggede områder - er kollektivt forsynet med fjernvarme eller naturgas. I områder uden kollektiv forsyning opvarmes boliger og andre bygninger typisk med naturgas, elvarme eller oliefyr. Et mindre antal bygninger forsynes med - eller forsynes delvist med - solfangere eller andre lokale installationer baseret på vedvarende energi.

På Greve Kommunes elektroniske GIS-kort kan du se, hvilke områder i kommunen der forsynes med fjernvarme, hvilke der forsynes med naturgas osv.

Der er flere lokale fjernvarmeselskaber i Greve Kommune, som forsyner forskellige områder i kommunen med fjernvarme:

  • Greve Fjernvarme
    Der er en sammenslutning Greve Strandby Fjernvarmeværk og Hundige Fjernvarmeværk
  • Mosede Fjernvarmeværk
  • Mosede Bypark Fjernvarme
  • Tjørnelyparken Varmecentral

Alle fjernvarmeselskaberne hører ind under VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab).

Naturgas leveres af Evida.

Du kan med fordel indhente forskellige tilbud fra forskellige leverandører af fyringsolie og el.

Vi linker til alle disse selskaber nedenfor.  For kontaktinformation til Tjørnelyparken Varmecentral henvises til oversigtskortet over VEKS' kraftvarmeområde på VEKS' hjemmeside. Oversigtskortet giver også nyttig information om de øvrige fjernvarmeselskaber under VEKS. Der linkes hertil nedenfor.