Her kan du læse om el- og varmeforsyningen i Greve Kommune.

Elforsyning

DONG Energy er ledningsleverandør af el til forbrugere i Greve Kommune.

Det er i dag frit for enhver borger i Danmark og derfor også i Greve Kommune at vælge det elselskab, som vedkommende ønsker. Har du valgt et andet elselskab end DONG Energy, undrer du dig måske over, at der står ovenfor, at DONG Energy er ledningsleverandør. Det skyldes, at det er DONG Energy, der ejer distributionsnettet. Derfor modtager du også to elregninger, hvis du er kunde hos et andet selskab: én regning fra dit valgte elselskab og én regning fra DONG Energy, som typisk vil være den største regning, da det er her, afgifterne betales.

Varmeforsyning

Hvilken varmeforsyning du har, afhænger af, hvilket område, du bor i, da nogle områder - typisk tæt bebyggede områder - er kollektivt forsynet med fjernvarme eller naturgas. I områder uden kollektiv forsyning opvarmes boliger og andre bygninger typisk med naturgas, elvarme eller oliefyr. Et mindre antal bygninger forsynes med - eller forsynes delvist med - solfangere eller andre lokale installationer baseret på vedvarende energi.

På Greve Kommunes elektroniske GIS-kort kan du se, hvilke områder i kommunen der forsynes med fjernvarme, hvilke der forsynes med naturgas osv.

Der er flere lokale fjernvarmeselskaber i Greve Kommune, som forsyner forskellige områder i kommunen med fjernvarme:

  • Greve Fjernvarme
    Der er en sammenslutning Greve Strandby Fjernvarmeværk og Hundige Fjernvarmeværk
  • Mosede Fjernvarmeværk
  • Mosede Bypark Fjernvarme
  • Tjørnelyparken Varmecentral

Alle fjernvarmeselskaberne hører ind under VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab).

Naturgas leveres af HMN Naturgas.

El og olie leveres af DONG Energy.

Vi linker til alle disse selskaber nedenfor.  For kontaktinformation til Tjørnelyparken Varmecentral henvises til oversigtskortet over VEKS' kraftvarmeområde på VEKS' hjemmeside. Oversigtskortet giver også nyttig information om de øvrige fjernvarmeselskaber under VEKS. Der linkes hertil nedenfor.