Hvis din bolig opvarmes med naturgas, er det højst sandsynligt Evida, der forsyner dig. For boligerne i de områder i Greve Kommune som er udlagt til naturgas er forsynet af Evida. 

Det er muligt at fravælge at bruge den kollektive varmeforsyning og opsætte en varmepumpe i stedet, men ønsker man som naturgaskunde at overgå til fjernvarme i fremtiden, kan det betale sig at få sit fyr repareret og afvente udviklingen på området, da der pågår undersøgelser om konvertering af naturgasområder til fjernvarme. 

Kontakt evt. kommunen på natmil@greve.dk.