Til opvarmning af boligen findes der grundlæggende to typer af varmepumper, som du skal vælge imellem, men du skal derudover også tage stilling til en række andre forhold.

Typen af varmepumpe:

  • Jordvarmeanlæg er et anlæg, der indsamler varme fra jorden via jordslanger. Disse anlæg støjer ikke udenfor huset, men der er miljøskadelige stoffer og grundvand at tage hensyn til, så du skal have tilladelse fra kommunen til at etablere anlægget.

Se mere om Jordvarmeanlæg.

  • Luftvarmepumper er anlæg, der indsamler varme fra luften til at opvarme hjemmet. En luftvarmepumpe kræver ikke tilladelse til etablering, men til gengæld støjer disse anlæg, hvorfor du skal overveje type og placering. Mange naboer oplever støjgener fra varmepumper, og de skal overholde nogle støjkrav i skellet til dine naboer. Inden du anskaffer dig en varmepumpe er det derfor en god idé at undersøge, hvor meget den støjer, og om du har en egnet placering på din grund.


Hvis din varmepumpe støjer for meget, kan du blive pålagt at nedbringe støjen. Det er kommunen, som er myndighed. I Greve Kommune følger vi normalt Miljøstyrelsens støjgrænser. Det er derfor en god idé at købe en støjsvag varmepumpe samt placere udedelen af pumpen væk fra naboer, hvis det er muligt. Generelt er det godt med afstand til naboer. Du skal dog være opmærksom på, at en placering tæt på en væg kan forstærke støjen i den modsatte retning. Energistyrelsen har udarbejdet et støjberegningsprogram, som kan hjælpe dig med at finde den rette placering af din varmepumpe. Læs mere om Energistyrelsens Støjberegner.

 

Du skal rette i BBR-oplysningerne

Beslutter du dig for, at en varmepumpe skal installeres, så skal du indmelde ændringen i BBR ved at oplyse dette til kommunens BBR myndighed på BBRTeam@greve.dk. Vær opmærksom på, om den installeres som primær eller sekundær varmekilde.

OBS! Hvis du skifter fra oliefyr, skal du være særligt opmærksom på de regler, der gælder for sløjfning af olietanke. Se mere her: olietanke

Hvis du bor i et område med tilslutningsafgift:

Din bolig kan ligge i et område, hvor der er tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning, enten naturgas eller fjernvarme. For at udnytte den kollektive varmeforsyning bedst muligt, kan byrådet have pålagt bebyggelser at tilslutte sig fjernvarme eller naturgas. Tilslutningspligt betyder, at forsyningsselskabet kan kræve, at du betaler tilslutningsafgift eller en fast årlig afgift, selvom du f.eks. vælger luftpumpe som primær varmekilde. Du har dog ikke pligt til rent faktisk at bruge fjernvarmen eller naturgassen.

For at se om din bolig ligger i et område, hvor der er besluttet kollektiv varmeforsyning, kan du aktivere kortet ”Varmeplansgrænse” og slå din adresse op på kommunens GIS kort

Hvis du ønsker at skifte fra kollektiv varme til varmepumpe som primære varmeforsyning, så kan du søge om dispensation, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 15 og 17, fra at betale for tilslutningen til den kollektive varmeforsyning. Du søger gennem byg@greve.dk.

 

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside