Her kan du læse om hegnsyn.

Der er udpeget nye hegnssynsmedlemmer pr. 1. januar 2018:

  • Formand Frederik Damgaard
  • Næstformand Hans Barlach
  • Medlem Henrik Kjer

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om etablering/ændring og/eller vedligeholdelse af jeres fælles hegn, har du måske brug for Hegnsynet. Det skal bemærkes, at Hegnsynets medlemmer ikke arbejder på Greve Rådhus.

Hegnsynet er en uvildig, selvstændig enhed, bestående af medlemmer, som Byrådet har udpeget. Hegnsynet er hverken organisatorisk eller fysisk tilknyttet administrationen på Greve Rådhus, så hvis du ringer til Rådhuset angående hegnsyn, kan du derfor ikke blive omstillet til hegnsynsmedlemmerne. Hegnsynsmedlemmerne besvarer som udgangspunkt heller ikke konkrete henvendelser om hegnsforhold, ligesom hegnsynet ikke kommenterer på sager, hvor der er afsagt en kendelse.

Hegnsynet træffer afgørelser i hegnsager, hvor naboer er uenige om deres fælles hegn. Det kan oplyses, at det lovbestemte vederlag for afholdelse af hegnssyn pr. 1. januar 2021 udgør kr. 1.897,-. Vederlagstaksterne reguleres hvert år den 1. januar iht. det gældende statslige pris- og lønindeks. Som udgangspunkt betales honoraret af den tabende part. Alternativt kan honoraret deles/fordeles mellem parterne, afhængigt af hvordan sagen afgøres.

Hegnsynet afsætter 1 dag pr. måned hele året (undtagen juli måned) hvor der afholdes hegnsyn. På selve hegnsynsdagen er der max 3 hegnsynssager. Du kan altid få oplyst datoen for næste hegnsyn ved at kontakte hegnsynssekretæren.

Hvis du har behov for vejledning/rådgivning om hegnsforhold, kan du kontakte hegnsynssekretær Lisa Jarner på telefon 4397 9428 eller mail lij@greve.dk.

Telefontiderne er: 

Mandag - tirsdag kl. 9-11, onsdag lukket, torsdag kl. 9-11 og igen kl. 15-16, fredag kl. 9-11. 

I sekretærens ferie-/fraværsperioder vil eventuelle henvendelser blive ekspederet, så snart sekretæren er tilbage.