Brun rotte i have.jpg (1)

Kontakt:

Kiltin

Tlf.: 33 98 66 37

Her kan du anmelde rotter.

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Anmeldelsen skal ske elektronisk via dette link: 
Anmeld rotter i Greve Kommune.

Greve Kommune fortsætter med at bekæmpe rotter på højt niveau, hvilket betyder, at vi fortsat også bekæmper rotter indendørs. For at sikre både din og vores rottebekæmpere mod corona-smitte gør vi opmærksom på, at følgende forholdsregler skal overholdes, når du anmelder rotter:

 Indendørs

 • Der skal luftes ud med gennemtræk, inden bekæmperen kommer på besøg (han ringer og aftaler, hvornår han kommer).
 • Rottebekæmperen vil være iført engangsdragt med hætte, full face-maske eller mundbind og ansigtsskærm, gummihandsker, samt skoovertræk.
 • Du/I skal opholde jer i et andet rum i boligen end der, hvor bekæmperen udfører sit arbejde, så længe bekæmperen er i boligen.
 • Hvis du ikke ønsker, at bekæmperen kommer indenfor, kan I aftale, hvordan bekæmpelsen så skal foregå enten pr. telefon eller på minimum 2 meters afstand.

 Udendørs

 • Bliv inde i boligen, mens bekæmperen undersøger din grund/kloak og eventuelt sætter rottekasse/-r op
 • Hvis du skal tale med bekæmperen, så hold en afstand på minimum 2 meter.

Rottebekæmpelse i Greve Kommune foretages af firmaet Kiltin. Betaling for rottebekæmpelse opkræves sammen med ejendomsskatterne

Det er Kiltin, der står for rottebekæmpelsen i Greve Kommune.

Hvis du har rotter indendørs, kommer rottebekæmperen inden for 24 timer. Indendørs er i selve boligen også kælder, loftsrum og en garage/skur, hvis der er direkte adgang til boligen.

Læs mere om rotter indendørs: Ofte stillede spørgsmål om rotter indendørs

Hvis du har rotter udendørs, kommer rottebekæmperen senest efter tre hverdage.

Læs mere om rotter udendørs: Ofte stillede spørgsmål om rotter udendørs.

Du må ikke selv udlægge gift, men du må gerne opsætte en smækfælde. Det er kun en autoriseret rottebekæmper, der må udlægge gift.

Greve Kommune tilbyder kommunal bekæmpelse til alle kommunens borgere, virksomheder og landbrug.

Hvis du vælger at hyre en privat rottebekæmper, skal du være opmærksom på, at du selv skal betale, og at bekæmpelsen kun må udføres af en R1-autoriseret rottebekæmper.

Personer med R2-autorisation må bekæmpe rotter på egen ejendom.

Bor du i en etageejendom eller en lejelejlighed, skal du kontakte viceværten eller varmemesteren.

Hvis du ikke kan anmelde rotter elektronisk, kan du kontakte:

Mandag til fredag, kl. 8 - 16: Kiltins Callcenter på tlf. 33 98 66 37

Lørdag, søndag og helligdage, kl. 8 - 18: KLAR Forsyning på tlf. 56 65 22 22

Vi gør dog opmærksom på, at du kommer til at tale med en medarbejder.

Du må naturligvis gerne forebygge, at der kommer rotter. Her er de vigtigste punkter:

 • Hold din/dine kloakker i orden. En autoriseret kloakmester kan evt. installere rottespærrer på afløbsrør.
 • Begræns rester af mad i køkkenvasken. Fjern ris, pasta, kødrester fra gryder før de skylles i vasken. Rotter er altspisende, så al mad er velkommen i deres verden.
 • Smid ikke madrester i toilettet. Det er en invitation til rotterne.
 • Undgå at fodre fugle, men hvis du gør så ryd op under fuglebrættet. Undgå at overfodre, og flyt foderpladsen rundt en gang imellem.
 • Begræns brændestabler, levende hegn op af mure, gør rent i hønse-/ kaninbure og sørg for at foder til disse dyr og fugle ikke ligger tilgængeligt. Hold det i en tætsluttet beholder.

Læs mere: Gode råd mod rotter 

Greve Kommune bekæmper rotter og kun rotter. Er du plaget af andre skadedyr, kan du rette henvendelse til et skadedyrsbekæmpelsesfirma. Søg på nettet efter et firma.