banner_byg

Her har du adgang til al byggerelateret information 

 

 

Forhåndsdialog

Har du planer om at bygge nyt, til eller ombygge, kan det ved større eller komplekse byggesager, være en god idé at kontakte kommunens byggesagsafdeling for at afklare rammerne for dit byggeprojekt og derved undgå typiske fejl i opstartsfasen. Læs mere om forhåndsdialogen her

Skal du ansøge om byggetilladelse til et byggearbejde?

Det er vigtigt, at du fra ansøgningens start, får valgt den korrekte ansøgningstype i Byg & Miljø-ansøgningsportalen i forhold til det byggearbejde du ønsker at udføre. Byggeansøgninger der er ansøgt under en forkert ansøgningstype, vil ikke blive behandlet - læs mere om korrekt valg af ansøgningstype i Byg & Miljø her.

SKAT har geokodet alle bygninger i Danmark

I forbindelse med at SKAT har geokodet alle bygninger i Danmark, kan der være uoverensstemmelse mellem de bygninger der er registreret i BBR og de bygninger der fremgår af BBR-meddelelsens oversigtskort. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de registrerede bygninger i BBR og oversigtskortet på din ejendom, vil du modtage et brev fra kommunen om hvad du skal foretage dig, for at få de korrekte oplysninger anført i BBR. Læs mere om geokodningen her.

Telefontider for byggesagsteamet

Se tider for telefonisk henvendelse her.

Sagsbehandlingstider for byggesagsteamet

Se tider for byggesagsbehandling her.

Hvordan søger jeg om byggetilladelse/anmeldelse til byggeri?

Du skal trykke på "ansøg om byggetilladelse" til højre. Herefter præsenteres du for Byg og Miljø som er en lovpligtig selvbetjeningsløsning, der gør det nemmere for dig at søge om tilladelse til byggeprojekter. Yderligere information omkring Byg og Miljø findes her.  

Nye gebyrregler for opkrævning af byggesagsgebyr

Du kan finde gebyrændringerne her.

Hvordan finder jeg en lokalplan?

Find din lokalplan ved at trykke på linket i højre side af skærmen. "Find din lokalplan". Du kommer herefter over på hjemmesiden www.ois.dk, hvor du indtaster Greve kommune og søger på din adresse.

Du kan finde en vejledning længere nede i højre side af skærmen under  "download".

Hvad betyder det for mig, at der er et lokalplanforslag i høring?

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, indtræder der et fuldstændigt forbud mod ny bebyggelse eller udnyttelse af de ejendomme, planforslaget omfatter. Det kaldes de foreløbige retsvirkninger og fremgår af Planlovens § 17. De foreløbige retsvirkninger finder anvendelse, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Som hovedregel må du ikke gøre noget, som reguleres i lokalplanen. Du kan derfor ikke få en tilladelse, byggetilladelse, nedrivningstilladelse eller tilladelse til udstykning, før lokalplanen er endeligt vedtaget. Indsigelser som bliver fremsendt i den periode, lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan ændre eller helt forkaste lokalplanforslaget.

Byggetilladelser, der er meddelt før lokalplanforslagets offentliggørelse, og som fortsat er gældende, berøres ikke.

Du kan se hvilke lokalplaner, der for øjeblikket er i høring her.

Jeg skal opsætte et solcelle-/solfangeranlæg

Der er forskellige regler for om dit solcelle- eller solfangeranlæg kræver en tilladelse før du kan opsætte det. Læs om reglerne her.

Jeg skal foretage ændringer på min ejendom

Du skal melde alle ændringer på din ejendom til kommunen.

Sådan anmelder du ændringer til BBR

Jeg skal bygge - hvilke regler gælder?

Nybyggeri og ombygning kræver som minimum anmeldelse til kommunen - med visse undtagelser. Ved større byggerier skal du have byggetilladelse.

Før du bygger

Jeg har bygget - hvad nu?

Når dit byggeprojekt er færdigt, skal du huske at færdigmelde det til kommunen.

Når du har bygget

Jeg har skimmelsvamp i ejendommen - hvad gør jeg?

Har du konstateret skimmelsvamp i din bolig, og er du i tvivl om hvordan du skal forholde dig så kontakt kommunen.

Informationer om skimmelsvamp

Jeg er i tvivl/ jeg ønsker anden information

Få hjælp ved at læse svarene på de oftest stillede spørgsmål:

Ofte stillede spørgsmål