banner_byg

Her har du adgang til al byggerelateret information 

 

 

Nyt IT-system forlænger i februar/marts svartider på byggesager.

I februar 2021 får kommunen et nyt forbedret IT-system til at behandle byggesager med. Alle data på byggesagerne skal derefter lægges fra det gamle IT-system over i det nye IT-System. Omlægningen fra det ene system til det andet vil foregå efter en længere periode. I februar/marts vil man derfor som følge af omlægningen kunne opleve, at svartider på henvendelser om byggesager kan tage længere tid end normalt. Sagsbehandlingstiderne på byggesager kan også blive yderligere blive forlænget som følge af omlægningen.”

Forhåndsdialog

Har du planer om at bygge nyt, til eller ombygge, kan det ved større eller komplekse byggesager, være en god idé at kontakte kommunens byggesagsafdeling for at afklare rammerne for dit byggeprojekt og derved undgå typiske fejl i opstartsfasen. Læs mere om forhåndsdialogen her

Skal du ansøge om byggetilladelse til et byggearbejde?

Det er vigtigt, at du fra ansøgningens start, får valgt den korrekte ansøgningstype i Byg & Miljø-ansøgningsportalen i forhold til det byggearbejde du ønsker at udføre. Byggeansøgninger der er ansøgt under en forkert ansøgningstype, vil ikke blive behandlet - læs mere om korrekt valg af ansøgningstype i Byg & Miljø her.

byggeprojekt og derved undgå typiske fejl i opstartsfasen. Læs mere om forhåndsdialogen her

Ønsker du at klage over et ulovligt byggeri?

Oplever du, at din nabo er påbegyndt, eller allerede har opført et byggeri der ikke er lovligt, har du mulighed for at klage til kommunen. Du kan læse mere om dine klagemuligheder her.

SKAT har geokodet alle bygninger i Danmark

I forbindelse med at SKAT har geokodet alle bygninger i Danmark, kan der være uoverensstemmelse mellem de bygninger der er registreret i BBR og de bygninger der fremgår af BBR-meddelelsens oversigtskort. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de registrerede bygninger i BBR og oversigtskortet på din ejendom, vil du modtage et brev fra kommunen om hvad du skal foretage dig, for at få de korrekte oplysninger anført i BBR. Læs mere om geokodningen her.

Telefontider

Se tider for telefonisk henvendelse her.

Byggesagsbehandlingstider

Se tider for byggesagsbehandling her.

Hvordan søger jeg om byggetilladelse/anmeldelse til byggeri?

Ønsker du at opføre et byggeri der kræver en forudgående byggetilladelse, skal du indsende en ansøgning via ansøgningsportalen Byg & Miljø. Ansøg om byggetilladelse her. Yderligere information om Byg og Miljø kan du finde her.  

Byggesagsgebyrer

Du kan finde gebyrsatser her.

Hvordan finder jeg en lokalplan?

Find din lokalplan ved at trykke på linket i højre side af skærmen. "Find din lokalplan". Du kommer herefter over på hjemmesiden www.ois.dk, hvor du indtaster Greve kommune og søger på din adresse.

Du kan finde en vejledning længere nede i højre side af skærmen under  "download".

Hvad betyder det for mig, at der er et lokalplanforslag i høring?

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, indtræder der et fuldstændigt forbud mod ny bebyggelse eller udnyttelse af de ejendomme, planforslaget omfatter. Det kaldes de foreløbige retsvirkninger og fremgår af Planlovens § 17. De foreløbige retsvirkninger finder anvendelse, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse.

Som hovedregel må du ikke gøre noget, som reguleres i lokalplanen. Du kan derfor ikke få en tilladelse, byggetilladelse, nedrivningstilladelse eller tilladelse til udstykning, før lokalplanen er endeligt vedtaget. Indsigelser som bliver fremsendt i den periode, lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan ændre eller helt forkaste lokalplanforslaget.

Byggetilladelser, der er meddelt før lokalplanforslagets offentliggørelse, og som fortsat er gældende, berøres ikke.

Du kan se hvilke lokalplaner, der for øjeblikket er i høring her.