Hvor lang tid tager det at få byggetilladelse?

Tiden for at få behandlet en ansøgning om byggetilladelse kan variere alt efter, hvor mange byggesager kommunen har til behandling, og hvor velforberedt din ansøgning er. F.eks. bygger mange om foråret, og det gør sagsmængden større og dermed sagsbehandlingstiden længere.

Sagsbehandlingstiden er fra kommunen modtager en ansøgning, som er fuldt oplyst, til der er givet byggetilladelse. Sagsbehandlingstiden er inkl. den tid der skal bruges til at foretage eventuelle partshøringer og naboorienteringer.

Du kan forberede din ansøgning ved at orientere dig på kommunens hjemmeside. Her findes bl.a. vejledninger og selvbetjeningsværktøjer.

Byrådet har vedtaget følgende servicemål ved behandlingen af en byggesag:

Sagstype:  Maksimal nettotid i dage: 
Simple konstruktioner såsom carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger og lignende mindre bygninger.  40
Enfamiliehuse og tilbygninger hertil, udestuer, anneks mv.  40 
Industri - og lagerbygninger 50 
Etagebyggeri, erhverv 55 
Etagebyggeri, boliger 60 

Ved forespørgsler kan forventes en svartid, som pt. er på 21 dage.

OBS! På grund af stor travlhed i byggesagsafdelingen kan der for tiden forventes længere sagsbehandlingstider.