Information om anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBI)

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har udarbejdet en række anvisninger vedrørende byggeri.

Det drejer sig bl.a. om følgende anvisninger:

  • Anvisning om Bygningsreglement 2015 (SBI-anvisning 258) (forklaring og fortolkning af Bygningsreglement 2015)
  • Småhuse (SBI-anvisning 254) (vejledning til udførelse og dimensionering af småhuse)
  • Småhuses stabilitet (SBI-anvisning 186) (vejledning til sikring af stabilitet ved anvendelse af lette materialer)

SBI-anvisninger kan købes hos SBI.