Vejledning til integration af miljøhensyn i dit byggearbejde

Når du skal planlægge dit byggearbejde, bør du projektere byggearbejdet på en måde, så det færdige byggeri bliver miljørigtigt.