Læs her, hvilke byggearbejder der kræver byggetilladelse.

Det fremgår af Bygningsreglement 2018 § 7, at et byggearbejde ikke må påbegyndes uden en byggetilladelse fra kommunen medmindre byggearbejdet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i §§ 4 og 5.

Du skal ansøge om byggetilladelse til følgende byggearbejder:

  • Bolig- og erhvervsbyggeri, herunder institutionsbyggeri, etagebyggeri, fritliggende enfamiliehuse, dobbelt-, række-, kæde- eller gruppehuse
  • Tilbygninger til ovennævnte byggearbejder
  • Anneks
  • Udestuer, orangeri, vinterhaver mv.
  • Shelters
  • Legepladser
  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende mindre bygninger hvis det samlede areal af disse på din grund overtiger 50 m²
  • Garager, carporte og udhuse der er integrerede i den primære bebyggelse uanset bygningernes størrelse
  • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende som ikke overholder byggeretten - kap. 8 i Bygningsreglement 2018

Du kan finde de præcise bestemmelser i Bygningsreglement 2018 her.

Du må ikke påbegynde et byggearbejde, der kræver byggetilladelse, før du har fået tilladelsen. Det er ikke tilstrækkeligt, at du blot har ansøgt om byggetilladelse.

I henhold til Bygningsreglement 2018 § 15 skal der inden et byggearbejde påbegyndes, indsendes meddelelse herom til kommunen. Meddelelsen indsendes under dit igangværende projekt via Byg & Miljø.

Selvom kommunen har meddelt en byggetilladelse, er det altid ejerens ansvar, at byggearbejdet udføres lovligt og håndværksmæssigt korrekt.