Læs her, hvorfor du skal have byggetilladelse til visse byggearbejder.

Det overordnede formål med reglerne om, at der skal indhentes tilladelse til de fleste byggearbejder, er at sikre, at gældende love og bestemmelser overholdes. Alle de gældende regler er fastsat med det mål for øje, at sikre dig som borger bedst muligt. Desuden varetages samfundsmæssige interesser som f.eks. beskyttelse af nærmiljøet og sikring af hensigtsmæssige byggemetoder.

Formålet med reglerne er, ifølge Byggeloven (citat, Byggelovens § 1):

  • at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseender,
  • at sikre, at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt,
  • at sikre, at byggeskader udbedres,
  • at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse,
  • at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet,
  • at fremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets produktivitet,
  • at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser,
  • at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt råstofforbrug i bebyggelser.

Implementeringen af de ovenstående formål i hvert enkelt byggearbejde sikres blandt andet via kommunens byggesagsbehandling.

Ved at lade kommunen stå for sagsbehandlingen sikres det, at alle gældende regler overholdes. Det er hensigtsmæssigt, idet det kan være vanskeligt for den enkelte borger, at skabe sig et overblik over alle de mange regler på området.