Hvis du i forbindelse med et bygge- eller anlægsarbejde ændrer på din overkørsel, kræver det en tilladelse fra kommunen i henhold til vejlovgivningen.

Hvad er en overkørsel?

En overkørsel er en adgang for kørende færdsel fra en offentlig vej eller privat fællesvej til en ejendom. Bor du ved en offentlig vej eller en privat fællesvej, og skal du f.eks. bygge en carport eller en garage, kan du få brug for en overkørsel.

Etablering, ændring og nedlæggelse af overkørsler kræver tilladelse

Det er kommunen, der etablerer, ændrer og nedlægger overkørsler fra offentlige veje. Du skal derfor ansøge kommunen om tilladelse til etablering, ændring og nedlæggelse af overkørsler fra sådanne veje. Etablering, ændring og nedlæggelse af overkørsler fra private fællesveje står kommunen ikke for, men sådanne overkørsler kræver også tilladelse fra kommunen.

Hvorfor kræves der tilladelse?

Tilladelsen sikrer, at etablering, ændring og nedlæggelse af en overkørsel sker med kommunens accept. Når etablering, ændring eller nedlæggelse af en overkørsel er godkendt af kommunen, er der sikkerhed for, at arbejdet udføres korrekt.

Hvem skal betale?

Det er grundejeren, der betaler for både etablering, ændring og nedlæggelse af en overkørsel.

Én overkørsel per ejendom

Der gives normalt kun tilladelse til etablering af én overkørsel per ejendom. Bygger du eksempelvis to carporte eller garager, skal du være opmærksom på, at det ikke er sandsynligt, at du får en overkørsel til hver carport eller garage.

Bredde af overkørsel

Bredden af overkørsel til en boligparcel er normalt max ml. 3-5 meter.

Krav om vejret ved etablering af overkørsel til privat fællesvej

Ved etablering af en ny overkørsel til en privat fællesvej kræves vejret til den pågældende vej. Med "vejret" menes, at man har vej-ejerens tilladelse til at benytte vejen.

Vedligeholdelse af overkørsler

Kommunen vedligeholder overkørsler fra offentlige veje. Vedligeholdelse af overkørsler fra private fællesveje står grundejeren - eller eventuelt grundejerforeningen - for.