Her kan du læse, hvordan du søger dispensation til byggearbejder.

Hvis byggearbejdet ikke udføres inden for bestemmelserne, kan der søges dispensation.

Hvis der skal søges en dispensation for byggearbejdet, skal du fremsende en dispensationsansøgning der beskriver:

  • Hvilken bestemmelse der søges dispensation fra.
  • Hvor meget bestemmelsen overskrides med.
  • Hvorfor dispensationen ønskes.

Det er ansøgerens pligt at søge de nødvendige dispensationer. En ansøgning om dispensation udfyldes under dit projekt i Byg & Miljø.

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før nødvendig dispensation og/eller byggetilladelse er givet.

Der vil blive foretaget en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning, inden der træffes afgørelse om, hvorvidt der kan gives dispensation. Vi gør opmærksom på, at det ikke kan forventes at opnå en dispensation, selvom den søges da der normalt kun dispenseres fra mindre afvigelser.