Her finder du information om, hvad du skal være opmærksom på ved opsætning af solcelle- og solfangeranlæg.

Opsætning af solceller på taget af enfamiliehuse kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse, men bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 og bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter skal overholdes. Hvis der er tale om erhvervsbyggeri eller anlæg på terræn, skal der ansøges om byggetilladelse.

I boksen til højre på siden kan du finde en 'solcelleguide' der viser, om dit byggearbejde kræver en tilladelse fra kommunen, inden du opsætter dit solcelleanlæg.

Som bilag til solcelleoversigten finder du en tjekliste til solceller samt en tegning med eksempel i højre side under "download", eller ved at trykke herunder.

Tjekliste til solceller.

Lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration

Hvis der er en lokalplan, partiel byplanvedtægt eller deklaration for dit område, skal bestemmelserne i disse overholdes. I mange af kommunens lokalplaner og byplanvedtægter indgår der typisk bestemmelser om, at der ikke må opsættes blanke eller reflekterende tagmaterialer. Er dette tilfældet skal kommunen kontaktes inden du opsætter dit solcelleanlæg.

Du kan fremsøge gældende lokalplaner og byplanvedtægter her, eller via kort ved at trykke på boksen i højre side med teksten "kort via GIS".

Bygningsreglement 2018

I Bygningsreglement 2018 § 177, er angivet maksimal højde og afstand i forhold til naboskel. De tekniske bestemmelser kan du finde i § 325. Du kan finde Bygningsreglement 2018 på www.bygningsreglement.dk.

Hvis du ikke opsætter anlægget på taget af enfamiliehuset, men fx. på carporten skal du kontakte kommunen. 

Inden man går i gang med at installere et solcelle- eller solfangeranlæg, skal man undersøge bestemmelser i gældende bygningsreglement i forhold til bygningers højde og det skrå højdegrænseplan mod skel og nabo. Hvis bygningsreglementets afstands- og højdekrav ikke er overholdt skal der søges om tilladelse i kommunen.

Du skal endvidere være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende reflekser for dine naboer, mv.

Solcelle- og solfangeranlæg skal fremgå af BBR

Når anlægget er opsat bedes du fremsende redegørelse for anlæggets størrelse (antal og m²) og ydelse til BBR på bbrteam@greve.dk.

Når du bygger hus i dag, skal der udføres en energirammeberegning. En energirammeberegning angiver hvor stort husets behov må være for tilført energi. I det regnskab virker solceller positivt på resultatet af den samlede energirammeberegning.

Hvis du er interesseret i at læse mere om solceller kan du finde flere oplysninger under læs mere.